Сьогодні: середа, 18 вересня 2019  
ПошукПошук:

ОпитуванняОпитування

Посилання
Офіційне Інтернет-представництво Президента України
Веб-портал органiв виконавчої влади України
Луганська обласна державна адміністрація

Сватівська РДАРайонна рада
Голова ради

Голова Сватівської районної ради Луганської області

Сліпець Віта Володимирівна

 

АВТОБІОГРАФІЯ

          Сліпець Віта Володимирівна, народилася 11 вересня 1971 року в селі Мілуватка Сватівського району Луганської області в сім’ї селянина.

          У 1978 році пішла до першого класу Мілуватської середньої школи, яку закінчила в 1988 році. Протягом 1988-1989 років працювала старшою піонервожатою Містківської середньої школи.

          У період з 1989  по 1994 рік навчалася  в Луганському державному педагогічному інституті Східноукраїнського університету, отримавши кваліфікацію й звання вчителя російської мови та літератури середньої школи. Після закінчення університету до січня 2004 року працювала вчителем російської мови та літератури в Містківській неповній середній школі.

           З 2004 року по 2009 рік очолювала колективне фермерське господарство «Прогрес-10».

           У 2006 році закінчила факультет післядипломної освіти Луганського національного аграрного університету з спеціальністю «менеджмент організацій» та отримала кваліфікацію «менеджер-економіст».

            З травня 2010 року по листопад 2015 року обіймала посаду заступника голови селянського фермерського господарства «Прогрес-10».

Одружена, має дочку.  

 

 Повноваження

голови районної ради

  

        1.1. Здійснює загальне керівництво діяльністю районної ради та забезпечує виконання повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

         - скликає сесії ради, повідомляє депутатів і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради, підписує рішення ради, протоколи сесій ради;

         - забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організує контроль за їх виконанням;

         - представляє раді кандидатури для обрання на посаду заступника голови ради, вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури органів ради, її виконавчого апарату у разі зміни його чисельності, є розпорядником коштів та витрат на їх утримання;

        - вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради;

        - подає раді пропозиції щодо заслуховування звітів голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень ради із зазначених питань, а також про здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй радою повноважень;

        - надає пропозиції раді щодо об’єднання в Асоціації, вступ до асоціацій та інших форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також про вихід із них;

        - очолює президію районної ради, організовує її роботу, проводить засідання президії та вносить питання на її розгляд. Погоджує пропозиції щодо запрошення на засідання президії службових та посадових осіб;

        - організовує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів, до органів державної влади і місцевого самоврядування;

        - здійснює керівництво виконавчим апаратом ради, спрямовує і координує діяльність заступника голови, керуючого справами, начальників відділів виконавчого апарату районної ради;

        - призначає і звільняє керівників та інших працівників виконавчого апарату ради;

        - за рішенням ради призначає та звільняє керівників підприємств, установ, закладів, що є об’єктами спільної власності територіальних громад району, укладає та розриває з ними контракти, відповідно до затвердженого радою Положення;

        - забезпечує роботу з розгляду звернень, громадян, веде особистий прийом громадян;

        - забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради;

        -  за рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районної ради та її органів;

        - звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік;

        - вирішує інші питання, доручені радою;

        - в межах своїх повноважень видає розпорядження.

        1.2. Голова районної ради координує роботу відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату районної ради.

        1.3. Кординує роботу щодо:

        - виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку району;

        - складання і подання на затвердження районною радою проекту районного бюджету;

        -  виконання районного бюджету та звітів про його виконання;

        - ефективного використання бюджетних коштів.

        1.4. Координує взаємодію, надання консультативної та методичної допомоги селищній та сільським радам.

        1.5. Голова районної ради при виконанні своїх обов’язків взаємодіє з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також безпосередньо з:

        - народними депутатами України, депутатами районної ради;

        - керівництвом обласної та районних державних адміністрацій;

       - міським, селищним, сільськими головами району;

       - керівниками правоохоронних органів та військових формувань, що дислокуються на території району.

 

 

 

 

 

 

 

 

||
Сватівська районна державна адміністрація
92600, Україна, м. Сватово, пл.Радянська, 25
Тел. (06471) 3-36-45, факс 3-20-94
Веб-сайт: http://svt.loga.gov.ua
E-mail: rga@svt.lg.ukrtel.net
У разі використання матеріалів сайту посилання на old.svt.loga.gov.ua є обов'язковим.
Відповідальний за розміщення інформації: Сватівська РДА