Сьогодні: субота, 24 червня 2017  
ПошукПошук:

ОпитуванняОпитування

Посилання
Офіційне Інтернет-представництво Президента України
Веб-портал органiв виконавчої влади України
Луганська обласна державна адміністрація

Сватівська РДАРайонна рада
Голова ради

Голова Сватівської районної ради Луганської області

Сліпець Віта Володимирівна

 

АВТОБІОГРАФІЯ

          Сліпець Віта Володимирівна, народилася 11 вересня 1971 року в селі Мілуватка Сватівського району Луганської області в сім’ї селянина.

          У 1978 році пішла до першого класу Мілуватської середньої школи, яку закінчила в 1988 році. Протягом 1988-1989 років працювала старшою піонервожатою Містківської середньої школи.

          У період з 1989  по 1994 рік навчалася  в Луганському державному педагогічному інституті Східноукраїнського університету, отримавши кваліфікацію й звання вчителя російської мови та літератури середньої школи. Після закінчення університету до січня 2004 року працювала вчителем російської мови та літератури в Містківській неповній середній школі.

           З 2004 року по 2009 рік очолювала колективне фермерське господарство «Прогрес-10».

           У 2006 році закінчила факультет післядипломної освіти Луганського національного аграрного університету з спеціальністю «менеджмент організацій» та отримала кваліфікацію «менеджер-економіст».

            З травня 2010 року по листопад 2015 року обіймала посаду заступника голови селянського фермерського господарства «Прогрес-10».

Одружена, має дочку.  

 

 Повноваження

голови районної ради

  

 

1) скликає  сесії  ради,  повідомляє  депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради;

2) забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організує контроль за їх виконанням;

3) представляє  раді  кандидатури  для  обрання   на   посаду відповідно  заступника  голови  районної ради;

4) вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради;

5) координує  діяльність  постійних  комісій  ради,  дає   їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

6) організує подання депутатам  допомоги  у  здійсненні  ними своїх повноважень;

7) організує  відповідно  до  законодавства  проведення референдумів  та  виборів  до  органів державної влади і місцевого самоврядування;

8) призначає  і  звільняє  керівників  та  інших  працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради;

9) здійснює керівництво виконавчим апаратом ради;

10) є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату;

11) підписує рішення ради, протоколи сесій ради;

12) забезпечує  роботу  по  розгляду звернень громадян;  веде особистий прийом громадян;

13) забезпечує   гласність  у  роботі  ради  та  її  органів, оприлюднює рішення ради;

14) представляє  раду  у  відносинах  з  державними органами, іншими органами місцевого самоврядування,  об'єднаннями  громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

15) за  рішенням  ради  звертається  до  суду  щодо  визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади,  підприємств, установ та організацій,  які обмежують права територіальних громад у  сфері  їх  спільних  інтересів,  а також повноваження районної ради та її органів;

16) звітує  перед  радою про свою діяльність не менше одного разу  на  рік; 

17) вирішує інші питання, доручені радою;

            18) в  межах своїх повноважень видає розпорядження. 

 

 

 

 

 

 

 

 

||
Сватівська районна державна адміністрація
92600, Україна, м. Сватово, пл.Радянська, 25
Тел. (06471) 3-36-45, факс 3-20-94
Веб-сайт: http://svt.loga.gov.ua
E-mail: rga@svt.lg.ukrtel.net
У разі використання матеріалів сайту посилання на old.svt.loga.gov.ua є обов'язковим.
Відповідальний за розміщення інформації: Сватівська РДА