Сьогодні: середа, 24 жовтня 2018  
ПошукПошук:

ОпитуванняОпитування

Посилання
Офіційне Інтернет-представництво Президента України
Веб-портал органiв виконавчої влади України
Луганська обласна державна адміністрація

Сватівська РДАРайонна рада
Публічна інформація

27.09.2018 р.

Оголошення

      Сватівське районне територіальне медичне об’єднання оголошує результати проведеного конкурсу за принципом аукціону, який відбувся 24 вересня 2018 року на право проведення оренди нежитлового приміщення площею 37 кв.м. розташованого на  першому поверсі поліклінічного відділення головного корпусу КУ «Сватівська центральна районна лікарня» для розміщення аптечного пункту за адресою: Луганська область, місто Сватове, провулок Промисловий, будинок 11.

      Переможцем аукціону визнано Приватне підприємство «Вітал»: Луганська область, місто Рубіжне, вулиця Менделєєва, будинок 22а.

 

 

 

 

 

 

27.09.2018 р.

Протокол № 2 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття посади головного лікаря Комунального некомерцінйого підприємства "Сватіський центр первинної  медико-санітарної допомоги" Сватіської районної ради Луганської області

 

Протокол можна переглянути за посиланням:

 

https://drive.google.com/open?id=1kCtihHnZgb_D5-8bI50bgLHj0Tc9PLim

 

 

 

 

 

07.09.2018 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням 30 сесії

Сватівської районної ради

Луганської області

7 скликання

від «06» вересня 2018 р.

№ 30/23

 

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурсний відбір субєктів оціночної діяльності для проведення

незалежної оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Сватівського району, що перебувають в управлінні Сватівської районної ради

 

І. Загальні положення

     1.1. Це Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Сватівського району, що перебувають в управлінні Сватівської районної ради (далі – Положення), розроблене відповідно до вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказуФонду державного майна України від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, та інших законодавчих і нормативно-правових актів.

     Положення визначає порядок конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення робіт з незалежної оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Сватівського району, що перебувають в управлінні Сватівської районної ради.

     1.2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

     конкурсна документація - конкурсна пропозиція, підтвердні документи, та документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна,що подаються до конкурсної комісії;

     конкурсна пропозиція - пропозиція учасника конкурсу щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку їх виконання (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу;

     підтвердні документи - документи, які визначають правовий статус претендента та містять інформацію про склад оцінювачів, які безпосередньо надаватимуть послуги з незалежної оцінки майна, їх практичний досвід, а також відповідні документи, що підтверджують право на проведення таких робіт;

     претендент - суб’єкт оціночної діяльності, який подав до конкурсної комісії необхідну документацію, передбачену умовами конкурсу;

     суб'єкти оціночної діяльності - суб’єкти господарювання, що отримали сертифікат суб’єкта оціночної діяльності відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

     учасник конкурсу - суб’єкт оціночної діяльності, який подав документи, що відповідають умовам конкурсу, і якого допущено до участі в конкурсі.

     1.3. Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності здійснюється постійно діючим органом –комісією про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності (далі – Комісія), створеною розпорядженням головирайонної ради у складі 8 осіб: голови, заступника голови, секретаря та 5 членів комісії.

     1.4. Очолює Комісію голова. У разі відсутності голови комісії його обов’язки виконує заступник голови. Голова комісії у межах наданих йому повноважень:

     - скликає засідання Комісії;

     - головує на засіданнях Комісії;

     - приймає рішення про повторне проведення конкурсу у випадках, передбачених цим Положенням;

     - видає розпорядження та доручення, обов’язкові до виконання для членів Комісії;

     - організовує підготовку матеріалів для опрацювання Комісією;

     - вносить на розгляд голови районної ради пропозиції щодо змін у складі Комісії;

     - підписує документи щодо роботи Комісії;

     - представляє Комісію у відносинах з установами та організаціями.

     1.5. Секретар Комісії є її членом та в межах наданих йому повноважень:

     - забезпечує виконання доручень голови;

     - готує матеріали для розгляду на засіданні Комісії;

     - оформляє протоколи засідань Комісії.

     1.6. До повноважень Комісії належать:

     - підготовка інформаційного повідомлення про оголошення конкурсу;

     - підготовка для розгляду пропозицій щодо переліку претендентів, яких пропонується визнати учасниками конкурсу, а також стосовно претендентів, які не можуть бути допущені до участі у конкурсі;

     - розгляд поданих претендентами підтвердних документів з метою з’ясування їх повноти і відповідності вимогам цього Положення;

     - підготовка інформаційної довідки щодо кожного претендента, який має намір взяти участь у конкурсі, складеної за результатами опрацювання підтвердних документів (далі - інформаційна довідка).

     1.7. У інформаційній довідці зазначаються:

     - наявність у претендента сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки;

     - досвід роботи з оцінки подібного майна;

     - перелік оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності (за наявності);

     - перелік оцінювачів, які додатково залучаються суб’єктом оціночної діяльності за цивільно-правовими договорами до проведення незалежної оцінки майна (за потреби);

     - наявність зауважень з боку Фонду державного майна України до звітів про оцінку майна, виконаних претендентом, за підсумками їх рецензування.

     До інформаційної довідки про претендентів за наявності може включатись інформація про рішення екзаменаційної комісії, контролюючих та правоохоронних органів, інших державних установ щодо практичної діяльності претендента з оцінки майна або оцінювачів, що перебувають з ним у трудових відносинах, та тих, яких він залучає за цивільно-правовими договорами, а також результати моніторингу якості звітів про оцінку майна.

 

II. Підготовка до проведення конкурсу

     2.1. З метою визначення умов конкурсу та опублікування інформації про проведення конкурсу балансоутримувачі майна (у випадку, коли Замовником виступає підприємство, організація, установа) або відділ з питань комунальної власності, юридичного забезпечення виконавчогоапаратурайонної ради (у випадку, коли Замовником виступає районна рада) подають до конкурсної комісії клопотання з обґрунтуванням необхідності проведення незалежної оцінки комунального майна, інформацію про об’єкт оцінки та зазначають особу платника робіт.

     2.2. Комісія визначає умови конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна, приймає рішення про оголошення конкурсу та готує відповідний протокол.

     2.3. Інформація про проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності повинна містити:

     - дату, час і місце проведення конкурсу;

     - відомості про об’єкт оцінки: найменування та місцезнаходження, мета проведення незалежної оцінки, балансова залишкова вартість за останній звітний період;

     - перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд Комісії;

     - строк виконання робіт по оцінці майна (за необхідності);

     - вимоги до учасників конкурсу (кваліфікаційні, вимоги щодо практичного досвіду з оцінки майна, зокрема подібного майна);

     - інформацію про подібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190;

     - кінцевий термін подання документів;

     - інформацію про замовника та особу - платника робіт з оцінки;

     - очікувану найбільшу ціну надання послуг з оцінки об’єкта оцінки;

     - відомості про місцезнаходження Комісії, контактні телефони.

     2.4. Інформація про проведення конкурсу публікується в друкованому засобі масової інформації та оприлюднюється на інтернет-сторінці районної ради офіційного сайту Сватівської районної державної адміністрації Луганської області за 14-30 днів до оголошеної дати його проведення. Інформація може бути опублікована додатково в інших засобах масової інформації.

     2.5. Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті до Комісіїзачотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) і складається з:

         2.5.1 конкурсної пропозиціїщодо ціни надання послуг з оцінки майна з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом;

         2.5.2 документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190);

         2.5.3 підтвердних документів.

     На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця, який подає конкурсну документацію.

      2.6. Конкурсна пропозиція претендентів подається в окремому запечатаному конверті і має містити:

     - пропозицію щодо ціни виконання робіт та калькуляцію витрат;

     - пропозицію щодо строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

     2.7. До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:

     - заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 1 до цього Положення);

     - копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», що дає право проведення незалежної оцінки майна;

     - копії документів, що підтверджують кваліфікацію працівників, які залучаються до виконання оцінки;

     - інформація про претендента (додаток 5до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190);

     - згода на обробку персональних даних.

     2.8. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову Комісії. Про факт відкликання заяви голова Комісії інформує членів Комісії на засіданні. Поданий таким претендентом пакет документів на конкурсі не розглядається.

     2.9. До участі в конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі відповідних сертифікатів, виданих згідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», яким передбачено здійснення діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

     2.10. Вимогами до претендентів для участі в конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності передбачено наявність:

     - складеної відповідно до цього Положення конкурсної документації, яку надано у визначений в інформації про проведення конкурсу  строк;

     - відповідної кваліфікації оцінювачів, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів;

     - переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна;

     - досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна.

 

III. Порядок проведення конкурсу

     3.1. Засідання Комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її кількісного складу. Конкурс проводиться за наявності не менше двох учасників.

     На засіданні Комісії можуть бути присутніми представники претендентів, осіб, що можуть бути сторонами договору про надання послуг з оцінки, правоохоронних органів, засобів масової інформації, про що вони письмово повідомляють Комісію листом на ім’я голови Комісії не пізніше ніж за 1 робочий день до дати проведення засідання, що фіксується датою реєстрації вхідної кореспонденції. Такі представники не можуть втручатися в роботу Комісії.

     3.2. На засіданні Комісія:

     - аналізує підтвердні документи, документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки претендентів та розглядає інформаційні довідки про кожного претендента;

     - приймає шляхом голосування рішення про допуск претендентів до участі в конкурсі або виключення з учасників конкурсу (у випадках, передбачених пунктом 3.3. цього Положення);

     - розпечатує конверти учасників конкурсу з конкурсною пропозицією;

     - обирає переможця конкурсу;

     - приймає рішення про відміну конкурсу в разі наявності обставин, що унеможливлюють його проведення.

     3.3. Претенденти не допускаються до участі в конкурсі у разі:

     - якщо конкурсна документація подана суб’єктами оціночної діяльності, зазначеними у частині 1 статті 8 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

     - якщо подана конкурсна документація є неповною, зокрема не містить хоча б одного з документів, передбачених пунктом 2.5. цього Положення;

     - якщо подана конкурсна документація є недостовірною;

     - якщо подана конкурсна документація оформлена неналежним чином та не відповідає вимогам цього Положення (зокрема, цінову пропозицію подано у відкритому вигляді; документи, передбачені пунктами 2.5. і 2.6. цього Положення, оформлено не за формами та (або) не завірено підписом керівника; в інформації про претендента відсутній підпис (підписи) оцінювачів);

     - якщо подана конкурсна документація є такою, що не відповідає оприлюдненій інформації про проведення конкурсу та вимогам цього Положення (зокрема, неправильно зазначено об’єкт оцінки; не зазначено строк надання послуг з оцінки (якщо його не зазначено в інформації про проведення конкурсу); строк надання послуг з оцінки зазначено не у календарних днях або він перевищує той, що зазначено в інформації про проведення конкурсу);

     - якщо претендент несвоєчасно подав пакет документів для участі у конкурсі;

     - якщо запропонована претендентом вартість надання послуг з оцінки майна перевищує очікувану найбільшу ціну надання послуг з оцінки об’єкта оцінки, надруковану в інформаційному оголошенні про проведення конкурсу.

     Рішення про недопущення претендента до участі в конкурсі приймає Комісія під час засідання шляхом голосування.

     3.4. Конкурс вважається таким, що не відбувся, якщо:

     - на участь у конкурсі не надійшло жодної заяви;

     - за підсумками розгляду Комісією поданої претендентами конкурсної документації учасником конкурсу не визнано жодного претендента.

     У таких випадках Комісія приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.

     3.5. До критеріїв визначення переможця конкурсу належать:

     - досвід учасника конкурсу та оцінювачів, які будуть залучені до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку і висновку про вартість об’єкта оцінки, зокрема тих, які перебувають у трудових відносинах із таким учасником;

     - наявність зауважень до практичної діяльності з оцінки майна учасника конкурсу та (або) оцінювача (оцінювачів), якого(их) він залучає до виконання робіт з оцінки, за останні 3 роки до дати проведення конкурсу;

     - наявність на дату проведення конкурсу невиконаних договорів про надання послуг з оцінки та причини такого невиконання;

     - наявність серед заявлених учасником конкурсу для надання послуг з оцінки оцінювачів таких, які є членами саморегулівних організацій оцінювачів;

     - наявність фактів неналежного виконання учасником конкурсу умов договору (договорів) про надання послуг з оцінки майна;

     - запропонована учасником конкурсу вартість надання послуг з оцінки.

     3.6. Рішення Комісії приймається шляхом рейтингового голосування.
     Члени Комісії голосують за кожного учасника конкурсу «за» чи «проти». Учасник конкурсу, пропозиції якого найбільш повно відповідають умовам конкурсу, а також є оптимальними з урахуванням якості виконуваних робіт з оцінки, їх вартості та терміну, і який отримав найбільшу кількість голосів «за» присутніх на засіданні членів Комісії, визнається його переможцем.

     Якщо після урахування критеріїв визначення переможцявиявилась однакова відповідність умовам конкурсу і якості виконуваних робіт у декількох учасників конкурсу, члени Комісії обирають переможцем конкурсу учасника, який запропонував найменшу вартість надання послуг з оцінки майна.

     Якщо після урахування критеріїв визначення переможця виявилось, що декілька учасників конкурсу мають однакову відповідність умовам конкурсу і якості виконуваних робіт та запропонували однакову вартість надання послуг з оцінки майна, члени Комісії обирають переможцем конкурсу учасника, який запропонував найменший строк виконання робіт.

     За умови рівної кількості голосів право вирішального голосу на засіданні комісії належить голові Комісії, який озвучує остаточне рішення.

     3.7. Результати конкурсу оформляються протоколом, який підписується головою і присутніми на засіданні членами Комісії.

     3.8. У разі наявності одного учасника конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, Комісія приймає рішення стосовно укладення з ним договору на проведення оцінки майна за умови, якщо учасник конкурсу відповідає вимогам цього Положення.

 

IV. Інформація про результати конкурсу.

Укладення договору на проведення робіт з незалежної оцінки майна

     4.1. Інформація про результати конкурсу публікується в друкованому засобі масової інформації та оприлюднюється на інтернет-сторінці районної ради офіційного сайту Сватівської районної державної адміністрації Луганської області.

     Конфіденційні відомості щодо конкурсних пропозицій, процедури визначення переможця конкурсу розголошенню не підлягають.

     4.2. Після проведення конкурсу Комісія письмово (або в інший спосіб) інформує його учасників про прийняте рішення та надає копію протоколу балансоутримувачу майна (у випадку, коли Замовником виступає підприємство, організація, установа) або довідділу з питань комунальної власності, юридичного забезпечення виконавчого апарату районної ради (у випадку, коли Замовником виступає районна рада).

     4.3. Рішення Комісії є підставою для оголошення переможця конкурсу та укладення договору на проведення робіт з незалежної оцінки майна.

     На підставі протоколу Комісії балансоутримувач комунального майна (у випадку, коли Замовником виступає підприємство, організація, установа) або голова районної ради (у випадку, коли Замовником виступає районна рада) укладає з переможцем конкурсу договір на проведення робіт з незалежної оцінки майна відповідно до вимог статті 11 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

     4.4. У разі відмови переможцем конкурсу від укладення договору на проведення робіт з незалежної оцінки майна, Комісія скасовує раніше прийняте рішення про визначення переможця конкурсу, виключає цю особу з числа учасників конкурсу та визначає час і місце проведення додаткового засідання Комісії.

     Додаткове засідання Комісії проводиться відповідно до пунктів 3.1., 3.5. – 3.8. цього Положенняна підставі матеріалів попереднього засідання, передбачених пунктами 3.2. – 3.4.зазначеного Положення.

     За результатами голосування Комісія може визначати іншого учасника конкурсу, з яким може бути укладено договірна проведення робіт з незалежної оцінки майна.

 

 

Керуючий справами районної ради                                О.В. Янголенко

 

 

 

 

 

27.08.20018 р.

 

СВАТІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної ради

 

«27» серпня 2018 р.

м. Сватове

     59      І

 

 

 

Про проведення 30 сесії

районної ради сьомого скликання

 

     Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» скликати 06 вересня 2018 року о 10-00 годині у великій залі засідань районної ради пленарне засідання 30 сесії районної ради сьомого скликання за адресою: пл. Радянська (Злагоди), 25.

 

     Винести на розгляд сесії районної ради питання:

     1. Про виконання Програми економічного і соціального розвитку Сватівського району за І півріччя 2018 року

     2. Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік

     3. Про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території Сватівського району у І півріччі 2018 року

     4. Звіт керівників закладів культури району про виконання функціональних обов’язків, фінансово-господарську діяльність закладу, стан збереження та ефективність використання майна, виконання програм розвитку закладу за рік

     5. Звіт про роботу постійної комісії районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин і соціального розвитку села

     6. Питання управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста, що перебувають в управлінні Сватівської районної ради

     7. Різне.

 

Голова районної ради                                                                    В.В. Сліпець  

 

 

 

 

 

 

23.08.2018 р.

 

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Сватівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Сватівської районної ради Луганської області

 

     Керуючись ч. 9 ст. 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я, Порядком проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1094 (далі – Порядок), відповідно до розпорядження голови Сватівської районної ради від 06.08.2018 р. № 02-02.06/1 «Про проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Сватівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Сватівської районної ради Луганської області», розпорядження голови Сватівської районної ради від 22.08.2018 р. № 02-02.06/2 «Про затвердження складу конкурсної комісії  з проведення конкурсного відбору на зайняття посади головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Сватівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Сватівської районної ради Луганської області», протоколу №1 від 23.08.2018 р. засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття посади головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Сватівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Сватівської районної ради Луганської області, Сватівська районна рада Луганської області оголошує конкурс на зайняття посади головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Сватівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Сватівської районної ради Луганської області.

 

Найменування: Комунальне некомерційне підприємство «Сватівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Сватівської районної ради Луганської області(код ЄДРПОУ – 38165140), далі – Підприємство.

Юридичне та фактичне місцезнаходження Підприємства: провулок Базарний, 1А, місто Сватове, Луганська область, 92600.

Основні напрями діяльності Підприємства:

- медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню;

- забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;

- організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги; проведення профілактичних щеплень;

- планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;

- консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;

- взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;

- організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;

-  забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової медицини та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;

-  упровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;

- проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

- направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;

- участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

- участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;

- участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та законодавством;

- участь у визначенні проблемних питань надання первинної медичної допомоги у Сватівському районі Луганської області, та шляхів їх вирішення;

- надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку первинної медичної допомоги в Сватівському районі Луганської області;

- медична практика;

- визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

- моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;

- забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;

- зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;

- залучення медичних працівників для надання первинної медико-санітарної допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні особи – підприємці за цивільно-правовими договорами, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;

- закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;

- координація діяльності лікарів із надання первинної медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальна служба, та правоохоронними органами;

- надання платних послуг із медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;

- надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;

- надання будь-яких послуг іншим суб’єктам господарювання, що надають первинну медичну допомогу на території Сватівського району Луганської області;

- організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;

- інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань.

Статут Підприємства: затверджено рішенням 28 сесії Сватівської районної ради Луганської області 7 скликання № 28/9 від 22.05.2018 року «Про створення юридичної особи – КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СВАТІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» СВАТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ» (додається).

Структура Підприємства затверджена Наказом т.в.о. головного лікаря КНП «Сватівський ЦПМСД» від 30.08.2018 № 69 «Про затвердження структури та штатного розпису КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СВАТІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» СВАТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ».

Структурними підрозділами Підприємства є:

1. Адміністративно-управлінський підрозділ;

2. Допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі, бухгалтерські, інформаційні;

3. Лікувально-профілактичні підрозділи:

Сватівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини № 1 (Сватівська амбулаторія ЗПМС № 1), розташована за адресою: м. Сватове, пров. Базарний, буд. № 1А;

Сватівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини № 2 (Сватівська амбулаторія ЗПМС № 2), розташована за адресою: м. Сватове, пров. Базарний, буд. № 1А;

Гончарівськаамбулаторія загальної практики сімейної медицини (Гончарівська амбулаторія ЗПСМ), розташована за адресою: Сватівський район, с. Гончарівка, до складу якої входять:

- Фельдшерский пункт села Преображенне (ФП с. Преображенне);

- Фельдшерский пункт села Хомівка (ФП с. Хомівка).

Мілуватськаамбулаторія загальної практики сімейної медицини (Мілуватська амбулаторія ЗПСМ), розташована за адресою: Сватівський район, с. Мілуватка, вул. Миру, буд. № 50.

Містківська амбулаторія загальної практики сімейної медицини (Містківська амбулаторія ЗПСМ), розташована за адресою: Сватівський район, с. Містки, вул. Молодіжна, буд. № 1а, до складу якої входять:

- Фельдшерский пункт села Чепигівка (ФП с. Чепигівка);

- Фельдшерский пункт села Барикине (ФП с. Барикине);

- Фельдшерский пункт села Кругле (ФП с. Кругле).

Нижньодуванська амбулаторія загальної практики сімейної медицини (Нижньодуванська амбулаторія ЗПСМ), розташована за адресою: Сватівський район, смт. Нижня Дуванка, вул. Молодіжна, буд. № 14, до складу якої входять:

- Фельдшерский пункт села Новониканорівка (ФП с. Новониканорівка);

- Фельдшерский пункт села Верхня Дуванка (ФП с. Верхня Дуванка);

- Фельдшерский пункт села Оборотнівка (ФП с. Оборотнівка);

- Фельдшерский пункт села Полтава (ФП с. Полтава);

- Фельдшерский пункт села Софіївка (ФП с. Софіївка);

- Фельдшерский пункт села Наугольнівка (ФП с. Наугольнівка).

Новоселівськаамбулаторія загальної практики сімейної медицини (Новоселівська амбулаторія ЗПСМ), розташована за адресою: Сватівський район, с-ще Новоселівське, вул. Центральна, буд. № 5, до складу якої входять:

- Фельдшерский пункт села Куземівка (ФП с. Куземівка);

- Фельдшерский пункт села Володимирівка (ФП с. Володимирівка);

- Фельдшерский пункт села Кривошиївка (ФП с. Кривошиївка).

Коржівськаамбулаторія загальної практики сімейної медицини (Коржівська амбулаторія ЗПСМ), розташована за адресою: Сватівський район, с. Коржове, вул. Садова, буд. № 11, до складу якої входять:

- Фельдшерский пункт села Рудівка (ФП с. Рудівка);

- Фельдшерский пункт селища Лагідне (ФП с. Лагідне).

Райгородська амбулаторія загальної практики сімейної медицини (Райгородська амбулаторія ЗПСМ), розташована за адресою: Сватівський район, с. Райгородка, вул. Конопліна, буд. № 5до складу якої входять:

- Фельдшерский пункт села Ковалівка (ФП с. Ковалівка);

- Фельдшерский пункт села Коломийчиха (ФП с. Коломийчиха);

- Фельдшерский пункт села Стельмахівка (ФП с. Стельмахівка);

- Фельдшерский пункт села Кармазинівка (ФП с. Кармазинівка);

- Фельдшерский пункт села Джерельне (ФП с. Джерельне).

Свистунівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини (Свистунівська амбулаторія ЗПСМ), розташована за адресою: Сватівський район, с. Свистунівка, вул. Молодіжна, буд. № 15, до складу якої входять:

- Фельдшерский пункт села Маньківка (ФП с. Маньківка);

- Фельдшерский пункт села Травневе (ФП с. Травневе).

 

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності Підприємства:

1) КПКВК МБ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» – 12710,99316 грн., у тому числі загального фонду – 11698,57582 тис. грн., спеціального фонду – 1012,41734 тис. грн.;

2) КПКВК МБ 0212146 «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань» – 748,000 тис. грн.

Прийом документів для участі в конкурсі буде здійснюватись з 23 серпня 2018 року до 21 вересня 2018 року (до 16:00 год.) у кабінеті 222 адміністративного приміщення Сватівської районної ради, що знаходиться за адресою: майдан Злагоди (пл. Радянська), 25, місто Сватове, Луганська область, 92603.

Номери телефонів та адреса електронної пошти для довідок: (06471) 3-19-77, (06471) 3-12-68, Е-mail: rajradasvt@ukr.net

Перелік документів, що подаються претендентом для участі у конкурсі:

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1Порядку;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 Порядку;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 Порядку;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 Порядку;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

 

Вимоги до конкурсної пропозиції: Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

- план реформування закладу протягом одного року;

-  заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

-  пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

-  пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

 

Вимоги до претендента (відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 р. № 117 «Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я» (зі змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25.05.2007 року № 277):

- громадянство України;

- повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина»;

-   підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо);

- наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності;

- стаж роботи за фахом не менше 5 років;

- стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня – не менше 5 років;

- вільне володіння державною мовою;

- знання Конституції України, антикорупційного законодавства, чинного законодавства про охорону здоров’я та нормативних документів, що регламентують діяльність органів управління і закладів охорони здоров’я, основ права в медицині, трудового законодавства; директивних документів, що визначають завдання та функції медичних закладів; соціально-демографічної характеристики регіону та показників стану здоров’я населення; основ соціальної гігієни та організації охорони здоров’я, загальної і соціальної психології; організації фінансово-економічної діяльності закладів охорони здоров’я; документів, що визначають потужність, структуру, штатний розклад закладу, укомплектованість підрозділів та потребу в кадрах; нормативних актів щодо підготовки, підвищення кваліфікації та атестації медичних працівників; порядку ведення облікової та звітної документації, обробки медичної статистичної інформації; потреби в медичній техніці, обладнанні, медикаментах; специфіки менеджменту і маркетингу в галузі медицини;

- високі ділові, професійні якості та організаторські здібності.

 

Умови оплати праці оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту:

За виконання обов’язків, передбачених контрактом, керівникові Підприємстванараховується заробітна плата відповідно до умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я, встановлених чинним законодавством України у межах кошторису витрат і видатків Підприємства, відповідно до виділених бюджетних асигнувань та згідно із штатним розписом.

Встановлення розміру премій та надбавок керівникові Підприємства здійснюється відповідно до його особистого внеску в загальні результати роботи, рівня трудової та виконавчої дисципліни, інтенсивності, складності праці.

 

Дата і місце проведення конкурсу:

Проведення конкурсу (розгляд заяв претендентів і доданих до них документів)відбудеться 27 вересня 2018 року о 10-00год. у кабінеті 313 адміністративного приміщення Сватівської районної ради, за адресою: майдан Злагоди (пл. Радянська), 25, місто Сватове, Луганська область, 92603.

 

 

Статут Комунального некомерційного підприємства «Сватівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Сватівської районної ради Луганської області» можна переглянути за посиланням:

 

https://drive.google.com/open?id=1JLXhlvdkeDI9At-8JkygQEH1a2Qd4F3D

 

 

 

 

 

 

 

23.08.2018 р.

Протокол № 1 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття посади головного лікаря Комунального некомерцінйого підприємства "Сватіський центр первинної  медико-санітарної допомоги" Сватіської районної ради Луганської області

 

Протокол можна переглянути за посиланням:

 

https://drive.google.com/open?id=1rPvYjouHJ1IwyXeqpXH8uW5iGSpucnPS

 

 

 

 

 

 

 

22.08.2018 р.

 

 СВАТІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної ради

 

«22» серпня 2018 р.

м. Сватове

№ 02-02.06/2   

 

 

Про затвердження складу конкурсної комісії  

з проведення конкурсного відбору на зайняття

посади головного лікаря Комунального

некомерційного підприємства «Сватівський

центр первинної медико-санітарної  допомоги»

Сватівської районної ради Луганської області

 

     Керуючись ч. 9 ст. 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я, Порядком проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1094,  відповідно до розпорядження голови Сватівської районної ради від 06.08.2018 р. № 02-02.06/1 «Про проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Сватівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Сватівської районної ради Луганської області», взявши до уваги лист т.в.о. головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Сватівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Сватівської районної ради Луганської області № 961 від 16.08.2018 р., лист голови Сватівської РДА від 13.08.2018 р. № 10/29-2747:

 

     1. Затвердити  склад конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття посади головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Сватівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Сватівської районної ради Луганської області у такому складі:

     - Янголенко Ольга Володимирівна, голова конкурсної комісії, керуючий справами виконавчого апарату Сватівської районної ради;

     - Налобіна Марина Андріївна, секретар конкурсної комісії, начальник відділу з питань комунальної власності, юридичного виконавчого апарату Сватівської районної ради;

     - Гончарова Яна Анатоліївна, юрист Комунального некомерційного підприємства «Сватівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Сватівської районної ради Луганської області;

     - Воробйова Тетяна Валентинівна, завідувач амбулаторії ЗПСМ № 1 Комунального некомерційного підприємства «Сватівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Сватівської районної ради Луганської області;

     - Набок Віктор Степанович, головний спеціаліст-юрисконсульт відділу з питань комунальної власності, юридичного забезпечення виконавчого апарату Сватівської районної ради;

     - Рифа Катерина Дем’янівна, головний бухгалтер Комунального некомерційного підприємства «Сватівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Сватівської районної ради Луганської області.

     2. Голові конкурсної комісії Янголенко О.В. забезпечити виконання вимог Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я.

     3. Дане розпорядження оприлюднити на офіційному Інтернет-сайті Сватівської районної державної адміністрації Луганської області на сторінці Сватівської районної ради Луганської області у розділі «Публічна інформація» за посиланням http://old.svt.loga.gov.ua/.

 

 

Голова районної ради                                                         В.В. Сліпець

 

 

 

 

 

06.08.2018 р.

 

 СВАТІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної ради

 

«06»  серпня  2018 р.

м. Сватове

№  02-02.06/1

 

 

Про проведення конкурсу на зайняття

посади головного лікаря Комунального

некомерційного підприємства «Сватівський

центр первинної медико-санітарної допомоги»

Сватівської районної ради Луганської області

 

       Керуючись ч. 9 ст. 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я, Порядком проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1094, у зв’язку з наявністю вакантної посади головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Сватівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Сватівської районної ради Луганської області:

 

       1. Провестиконкурс на зайняття посади головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Сватівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Сватівської районної ради Луганської області.

       2. Керуючому справами виконавчого апарату районної ради Янголенко О.В.забезпечити виконання вимог Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я.

       3. До 25 серпня 2018 року сформувати конкурсну комісію з проведення конкурсу на зайняття посади керівника вище зазначеного комунального закладу охорони здоров’я. 

       4. Для надання пропозицій щодо утворення конкурсної комісії, направити листи:

       - Сватівській райдержадміністрації про визначення двох кандидатур від Сватівської РДА та про погодження кандидатур (за згодою)

       - трудовому колективу Комунального некомерційного підприємства «Сватівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Сватівської районної ради Луганської області для визначення двох кандидатур;

       5. Дане розпорядження та оголошення про початок формування конкурсної комісії оприлюднити на офіційному Інтернет-сайті Сватівської районної державної адміністрації Луганської області на сторінці Сватівської районної ради Луганської області у розділі «Публічна інформація»: http://old.svt.loga.gov.ua/

 

 

Голова районної ради                                                         В.В. Сліпець

 

 

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

 

       СВАТІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ відповідно до ч. 9 ст. 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094, розпорядження голови районної ради від 06.08.2018 р. № 02-02.06/1 «Про проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Сватівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Сватівської районної ради Луганської області», оголошує про початок формування конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СВАТІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» СВАТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

       Кількість членів конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я становить шість - дев’ять осіб.

       До складу конкурсної комісії входять у рівній кількості:

       представники органу управління;

       представники трудового колективу відповідного закладу, обрані на загальних зборах трудового колективу;

       представники громадської ради органу управління або особи (за згодою), делеговані громадськими об’єднаннями з питань захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу) та погоджені громадською радою при органі управління - по одній особі від кожного громадського об’єднання.

       Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена інформація про:

       наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

       накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення - протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

       наявність конфлікту інтересів.

       Дата оголошення про початок формування конкурсної комісії – 06.08.2018 р.

       Дата закінчення формування конкурсної комісії – 25.08.2018 р.

       Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії подаються до виконавчого апарату Сватівської районної ради (каб. 222, ІІ поверх адміністративного приміщення) до 20.08.2018 р.

 

Голова районної ради                                                                       В.В. Сліпець

 

 

 

 

 

28.07.2018 р.

Про  виконання Сватівського районного бюджету за І півріччя 2018 року

 

     За  підсумками січня - червня  поточного  року до районного бюджету надійшло 173065,0 тис. грн. доходів, в тому числі  до загального фонду - 166595,6 тис. грн., до спеціального фонду –  6469,4 тис. грн. У порівнянні  з показниками минулого  року надійшло доходів більше на 41653,0 тис. грн., або на 31,7 відсотка,  в тому числі  до загального фонду більше  на 47873,7 тис. грн. та до спеціального фонду –  менше на 6220,7 тис. грн.

     До загального фонду районного бюджету надійшло 30531,0 тис. грн. податків, зборів та обов'язкових платежів, що становить 100,2 відсотка, або більше на 54,2 тис. грн. до затверджених  показників на  звітний період  та  40,4 відсотка до затвердженої  річної суми на 2018 рік.

     У порівнянні з  аналогічним періодом минулого року отримано більше податків, зборів та обов'язкових платежів до загального фонду на 3984,4 тис. грн., або  на 15,0 відсотків.

     У структурі доходів загального фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) найбільшу питому вагу має податок на  доходи  фізичних осіб – 30324,3 тис. грн. або 99,3 відсотка.  План надходжень  по податку на  доходи  фізичних осіб виконано на 100,1 відсотка, або отримано більше на 42,1 тис. грн.  у порівнянні з плановим показником та більше  на  4057,0 тис. грн.  у порівнянні з аналогічним періодом   минулого року.

     План надходжень до спеціального фонду (без офіційних трансфертів), який сформовано  за рахунок власних надходжень бюджетних установ,  виконано  на 86,9 відсотка. Надійшло до спеціального  фонду 6210,8 тис. грн. при плані 7143,6 тис. грн. У порівнянні з  показниками минулого року до спеціального фонду отримано  доходів менше  на  2627,5 тис. грн.

     З державного бюджету до  загального  фонду за звітний період надійшло базової дотації на  суму 4075,8 тис. грн.,  дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я  за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 7637,9 тис. грн.,  субвенцій з державного бюджету (освітня та медична) - 45313,0 тис.  грн. та субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 79038,0 тис. грн. Загальне виконання по дотаціям та субвенціям складає 95,3 відсотка.

     У порівнянні з  аналогічним періодом минулого  року надійшло  більше  базової  дотації   з державного бюджету на 2698,4 тис. грн.,   субвенцій з державного бюджету (освітня та медична)  -  на 6751,2 тис. грн. Кошти  дотації з  місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету   зменшилися проти минулого року на 640,3 тис. грн.

     Значно зріс розмір  субвенцій загального фонду з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам, в тому числі за рахунок коштів відповідної субвенції з державного бюджету, з  43957,8 тис. грн. до 79038,0 тис. грн., тобто  майже  у 1,8 рази, або на 35080,2 тис. грн. Перш за все  це відбулося за рахунок збільшення субвенцій на соціальний захист населення, а саме  для надання пільг та житлових субсидій населенню з 16741,2 тис. грн. до 46330,3 тис. грн.  

     Субвенцій  спеціального фонду отримано на суму 258,6 тис. грн., що менше надходжень минулого року на 3593,3 тис. грн., та  складає 77,6 відсотка до затвердженого плану.

     Виконання по   видатках за  І півріччя 2017 року склало 177964,1 тис. грн. (87,3 % до плану), у тому числі видатки  загального фонду – 169803,3 тис. грн. (89,2 % до плану), спеціального фонду  – 8160,8 тис. грн. (60,2 % до плану).

     У порівнянні з  аналогічним періодом минулого  року збільшені обсяги фінансування видатків в цілому на 45606,3 тис. грн., або на  34,5%, в т. ч. по  загальному фонду збільшено на 49621,8 тис. грн. та 41,3% відповідно,  та зменшено по  спеціальному фонду на  4015,5 тис. грн., або на  33,0%.

     При цьому збільшено видатки (разом по загальному та спеціальному фондах) майже по всім галузям (за винятком  видатків на культуру та мистецтво), а саме: на  будівництво - на 114,2 тис. грн., або на  70,4%, на  утримання  органів місцевого самоврядування – на 846,5 тис. грн. (на 68,3%), на соціальний захист населення - на 30226,3 тис. грн. (на 67,6%), на підтримку засобів масової інформації - на 84,7 тис. грн., або на  46,5,0%,  на освіту – на 11305,0 тис. грн. (на 24,9%), на фізичну культуру і спорт  – на 187,7 тис. грн. (на 20,5%), на охорону здоров’я  - на 3878,6 тис. грн. (на 15,9%), а також на надання інших субвенцій з районного бюджету іншим місцевим бюджетам  -  на 734,0 тис. грн. (на 7,3%).

     Видатки на культуру та мистецтво зменшено на 1400,8 тис. грн. або на 28,8%, у зв’язку  з віднесенням школи естетичного виховання дітей в поточному році до галузі освіти.

     По органам місцевого самоврядування (районна рада) план видатків на І півріччя 2018 року з  урахуванням внесених змін склав 2376,8 тис. грн., касове виконання  - 2085,5 тис. грн. (87,7 відсотка до плану).

     По установах освіти план видатків на І півріччя 2018 року з  урахуванням внесених змін склав 64568,0 тис. грн., касове виконання  - 56684,3тис. грн. (87,8 відсотка до плану ).

     На охорону здоров’я план видатків з  урахуванням змін -  35655,0 тис. грн., касове виконання  - 28342,2 тис. грн. (79,5 відсотка до плану).

     На соціальний захист населення  передбачалися видатки (з  урахуванням внесених змін)  в   розмірі  83000,7 тис. грн., касове виконання  - 74913,8 тис. грн. (90,3 відсотка до плану ).

     На культуру і мистецтво передбачалися видатки  (з  урахуванням внесених змін)  в розмірі  3982,1 тис. грн., касове виконання  - 3463,7тис. грн. (87,0 відсотків до плану).

     По  засобах масової інформації план видатків на І півріччя 2018 року з  урахуванням внесених змін склав 266,9 тис. грн., касове виконання  - також 266,9 тис. грн. (100,0 відсотків до плану).

     На фізичну культуру і спорт  планувалися з  урахуванням внесених змін видатки на суму 1296,9 тис. грн., касове виконання  склало  1101,1 тис. грн. (84,9 відсотка до плану ).

     На будівництво планувалось використати 1872,6 тис. грн., касове виконання  склало  276,4 тис. грн. (14,8 відсотка до плану).

     По обсягу виконаних видатків (разом за загальним та спеціальним фондом) найбільшу питому вагу в районному бюджеті  займають видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення  - 42,1 відсотка, на освіту – 31,9 відсотка,  а також  на охорону здоров’я  - 15,9 відсотка. На надання інших субвенцій з районного бюджету іншим місцевим бюджетам спрямовано  10780,5 тис. грн., або 6,1 відсотка від загальної суми видатків. Видатки  за іншими напрямками складають менше ніж три відсотки  від загальної суми.

     Фінансування видатків районного бюджету проведено у межах затверджених асигнувань.

 

Звіт про виконання районного бюджету за І квартал  2018 року в форматі Excel можна переглянути за посиланням:

 

https://drive.google.com/open?id=1ju4n6mMjpOr3rFDb1BMO3qaoG1-ErED5

 

 

(Інформація управління фінансів Сватівської райдержадміністрації)

 

 

 

 

 

29.06.2018 р.

Сватівська районна рада оголошує результати конкурсу з відбору сібєктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки об’єктів оренди (майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста, що перебуває в управлінні Сватівської районної ради), який відбувся 26 червня 2018 року

 

№ з/п

Субєкт оціночної діяльності

Назва об’єкта оцінки

Мета проведення оцінки

 

Строк виконання робіт (робочі дні)

Вартість робіт всього, грн.

1.

Товариство з обмеженою відповідальністю Агентство по нерухомості «Дісконт»

Вбудованого нежилого приміщення загальною площею 36,0 м2, розташованого на першому поверсі поліклінічного відділення головного корпусу КУ «Сатівська центральна районна лікарня»

Визначення ринкової вартості нерухомого майна з метою складання договору оренди

4

2200,00

 

 

 

 

 

26.06.2018 р.

Зміни до паспортів бюджетних програм Сватівської районної ради Луганської області на 2018 рік   

 

Зі змінами до паспортів бюджетних програм Сватівської районної ради на 2018 рік можна ознайомитись за посиланням: 

 

https://drive.google.com/open?id=1heGIvhJl0K-9xaslcYZ49i3_gA2VzG1B

 

Для перегляду інформації неодхідно завантажити файл

 

 

 

 

 

11.06.2018 р.

СВАТІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної ради

 

«08» червня 2018 р.

м. Сватове

№      45      І

 

 

Про проведення 29 сесії

районної ради сьомого скликання

 

      Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» скликати 19 червня 2018 року о 10-00 годині у великій залі засідань районної ради пленарне засідання 29 сесії районної ради сьомого скликання за адресою: пл. Радянська (Злагоди), 25.

 

      Винести на розгляд сесії районної ради питання:

      1. Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік;

      2. Про звіт постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, промислової політики, підприємництва, екології і житлово-комунального господарства;

      3. Питання управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста, що перебувають в управлінні Сватівської районної ради;

      4. Різне.

 

Голова районної ради                                                       В.В. Сліпець  

 

 

 

 

 

08.06.2018 р.

Інформація Сватівської районної ради Луганської області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки об’єктів оренди (майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Сватівського району, що перебуває в управлінні Сватівської районної ради)

 

Найменування об’єкта оцінки: вбудоване нежиле приміщення загальною площею 36,0 м2, розташоване на першому поверсі поліклінічного відділення головного корпусу КУ «Сватівська центральна районна лікарня».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська область, місто Сватове, пр. Промисловий, 11.

Балансоутримувач: Сватівське районне територіальне медичне об’єднання (код за ЄДРПОУ 01983619).

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості нерухомого майна з метою складання договору оренди.

 

Претендентам на участь у конкурсіпотрібноподати до відділу організаційно-кадрової роботи виконавчого апарату Сватівської районної ради, який розташований за адресою:  м. Сватове, майдан Злагоди (пл. Радянська), 25, кабінет 222 за чотири робочідні до оголошеноїдатипроведення конкурсу (включно)конкурснудокументаціюв запечатаномуконверті, яка складаєтьсяіз:

- конкурсноїпропозиції, запечатаної в окремомуконверті, в якійзазначенотакож строк виконанняробіт (у календарних днях).Пропозиціющодоцінинаданняпослуг з оцінкинеобхідно зазначати з урахуваннямусіхподатків, якісплачує претендент згідноіз законом;

- підтверднихдокументів (заява про участь у конкурсі з відборусуб’єктівоціночноїдіяльності за встановленою формою (додаток № 4 «Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», яке затверджене наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі - Положення); інформація про претендента (додаток 5 Положення), яка містить:наявність сертифіката суб'єкта оціночної діяльності; інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також яких він залучає до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна: кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).

- документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток № 3 Положення).

Документи щодо практичного досвіду (додаток 3 Положення) повинні містити інформацію про виконання робіт з оцінки подібних до об'єкта оцінки –приміщення, частини будівель.

На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об'єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб'єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, який подає конкурсну документацію.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта нерухомого майна – 2,4 тис.грн.

Замовникробіт з оцінки: Сватівська районна рада Луганської області.                    

Платникробіт з оцінки: переможець конкурсу на право орендимайна.                     

Конкурс відбудеться26 червня 2018 року о 10-00 годині за адресою: м. Сватове, майдан Злагоди (пл. Радянська), 25, кабінет 313.

Телефон: (06471) 3-19-77.

 

 

 

 

 

08.06.2018 р.

        Сватівська районна рада Луганської області повідомляє про скасування конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки об’єктів оренди (майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста, що перебуває в управлінні Сватівської районної ради), призначеного на 20 червня 2018 р., у зв’язку з набранням чинності наказу Фонду державного майна України № 47 «Про внесення змін до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності».

        Публікацію в газеті «Голос громади» від 01.06.2018 № 22 (821) вважати не дійсною.

 

 

 

 

 

04.06.2018 р.

Зміни до паспортів бюджетних програм Сватівської районної ради Луганської області на 2018 рік   

 

Зі змінами до паспортів бюджетних програм Сватівської районної ради на 2018 рік можна ознайомитись за посиланням: 

 

https://drive.google.com/open?id=1b0xps-DpuM3H-w5gnhGw91J9WAz08GJB

 

Для перегляду інформації неодхідно завантажити файл

 

01.06.2018 р.

Сватівська районна рада Луганської області оголошує конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки об’єктів оренди (майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста, що перебуває в управлінні Сватівської районної ради)

 

Найменування об’єкта оцінки: вбудоване нежиле приміщення загальною площею 36,0 м2, розташоване на першому поверсі поліклінічного відділення головного корпусу КУ «Сватівська центральна районна лікарня».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська область, місто Сватове, пр. Промисловий, 11

Балансоутримувач: Сватівське районне територіальне медичне об’єднання (код за ЄДРПОУ 01983619).

Мета оцінки: визначення ринкової вартості нерухомого майна з метою складання договору оренди.

 

Учасникам конкурсу потрібно подати до відділу організаційно-кадрової роботи виконавчого апарату Сватівської районної ради (каб. 222) документацію, яка складається із:

- заяви про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановлено формою (додаток 3 Наказу Фонду державного майна України № 2075 від 31.12.2015 р.);

- підтвердних документів;

- пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті;

- документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (відповідно до додатку 2 Наказу Фонду державного майна України № 2075 від 31.12.2015 р.).

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

 

Конкурс відбудеться 20 червня 2018 року о 10-00 годині за адресою: м. Сватове, пл. Радянська (майдан Злагоди), 25, кабінет 313.

 

Телефон для довідок: (06471) 3-19-77.

 

 

 

 

 

08.05.2018 р.

 

СВАТІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної ради

 

« 07 »  травня  2018 р.

м. Сватове

   38  І

 

 

 

Про  проведення 28 сесії

районної  ради сьомого  скликання

 

      У відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» скликати 22 травня 2018 року о 10-00 годині у великій залі засідань районної ради пленарне засідання 28 сесії районної ради сьомого скликання за адресою: пл. Радянська (Злагоди), 25.

 

      Винести на розгляд сесії районної ради питання:

      1. Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік.

      2. Про внесення доповнень до додатку 4 Програми економічного і соціального розвитку Сватівського району на 2018 рік.

      3. Про звіт постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку, децентралізації, бюджету і фінансів.

      4. Про затвердження районних цільових програм

      5. Про внесення змін до  районних цільових програм

      6. Про хід виконання районних цільових програм

      7. Питання, щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста, що перебувають в управлінні Сватівської районної ради.

      8. Різне.

 

 

 

Заступник голови районної ради                                                        Л.В. Павлова

 

 

 

 

03.05.2018 р.

Про виконання районного бюджету за І  квартал 2018 року

 

      За  підсумками  І  кварталу 2018 року до районного бюджету надійшло  84197,5 тис. грн. доходів, в тому числі  до загального фонду – 82317,1 тис. грн., до спеціального фонду –  1880,4 тис. грн. Дохідна частина загалом виконана на 95,0 відсотків, зокрема по загальному фонду – на 97,3 відсотка та по спеціальному  - на 46,8 відсотка.

      У порівнянні  з показниками  за І квартал 2017 року надійшло доходів більше на 19442,9 тис. грн., або на 30,0 відсотків, в тому числі  до загального фонду – більше  на 23852,3 тис. грн. та до спеціального фонду –  менше  на 4409,4 тис. грн., що пов’язано зі зменшенням власних надходжень, в основному за рахунок наданої благодійної допомоги,  по установах освіти та охорони здоров’я.

      До загального фонду районного бюджету надійшло 13321,4 тис. грн. податків, зборів та обов'язкових платежів (власних надходжень), що становить 102,2 відсотка, або більше на 292,1 тис. грн. до планових  показників на  звітний період та 18,0 відсотків до затвердженої  річної суми на 2018 рік.

      У порівнянні з  І  кварталом 2017 року отримано більше власних надходжень до загального фонду на 2247,3 тис. грн., або на 20,3 відсотка.

      У структурі доходів загального фонду за власними надходженнями найбільшу питому вагу має податок на  доходи  фізичних осіб – 99,2 відсотка. План надходжень  по податку  на  доходи  фізичних осіб виконано на 103,0 відсотка, або отримано більше на 291,8 тис. грн.  у порівнянні з плановим показником та також більше  на  2326,8 тис. грн.  у порівнянні з аналогічним періодом   минулого року.

      План надходжень до спеціального фонду (без офіційних трансфертів) виконано на 45,6 відсотка. Надійшло до спеціального  фонду 1795,5 тис. грн. при затвердженому плані з урахуванням змін 3933,7 тис. грн. У порівнянні з  показниками  І  кварталу 2017 року до спеціального фонду отримано  доходів менше на  4203,9 тис. грн., або на 29,9 відсотка.

      З державного бюджету до  загального  фонду за звітний період надійшло базової дотації на  суму 2037,9 тис. грн.,  дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я  за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 3144,2 тис. грн.,  субвенцій з державного бюджету (освітня та медична) - 18836,1 тис.  грн. та субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам - 44977,4 тис. грн. Загальне виконання по дотаціям та субвенціям складає 96,4 відсотка.

      У порівнянні з  аналогічним періодом минулого  року надійшло  більше  базової  дотації   з державного бюджету на 1349,3 тис. грн.,   субвенцій з державного бюджету (освітня та медична)  -  на 2645,0 тис. грн. При цьому значно зріс розмір  субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам  у 1,6 рази, або на 19363,0 тис. грн.

      Кошти  дотації з  місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету   зменшилися проти минулого року на 994,9 тис. грн.

      Також отримано субвенцій  спеціального фонду  на суму 85,0 тис. грн., що менше надходжень минулого року до районного бюджету на 205,4 тис. грн.

      Виконання по  касових видатках за І  квартал 2018 року склало  87524,7 тис. грн. (78,2 % до плану), у тому числі видатки  загального фонду – 85609,8 тис. грн. (8,2,4% до плану), спеціального фонду  –  1914,9 тис. грн. (23,6 % до плану).

      У порівнянні з аналогічним періодом минулого  року збільшені обсяги фінансування видатків в цілому на 22221,1 тис. грн., або на  34,0%, в т. ч. збільшилися  по загальному фонду (на 26493,4 тис. грн. та 44,8% відповідно),  та зменшилися по спеціальному фонду (на 4272,3 тис. грн. та 69,1%  відповідно).

      При цьому збільшено видатки (разом по загальному та спеціальному фондах) по всім галузям, за винятком  видатків на будівництво, культуру та мистецтво, а саме: на соціальний захист населення - на 16063,5 тис. грн. (на 60,4%), на охорону здоров’я  - на 643,6 тис. грн. (на 5,3%), на освіту – на 4805,3 тис. грн. (на 25,4%), на фізичну культуру і спорт  – на 141,6 тис. грн. (на 38,2%), на утримання органів місцевого самоврядування – на 376,0 тис. грн. (на 76,3%), на підтримку засобів масової інформації - на 42,1 тис. грн., (на  54,1%), а також  видатки на надання інших субвенцій з районного бюджету іншим місцевим бюджетам  -  на 765,4 тис. грн. (на 16,8%).

      Зменшились видатки на культуру та мистецтво – на 424,7 тис. грн. або на 20,9%, у зв’язку  з віднесенням школи естетичного виховання дітей в поточному році до галузі освіти, а також  на будівництво на 24,6 тис. грн.

      По органам місцевого самоврядування (районна рада) план видатків на І квартал 2018 року з  урахуванням внесених змін склав 1601,5 тис. грн., касове виконання  - 868,8 тис. грн. (54,3 відсотка до плану).

      По установах освіти план видатків на І  квартал 2018 року з  урахуванням внесених змін склав 30290,3 тис. грн., касове виконання  - 23725,3 тис. грн. (78,3 відсотка до плану ).

      На охорону здоров’я план видатків з  урахуванням змін -  22189,4 тис. грн., касове виконання  - 12751,7 тис. грн. (57,5 відсотка до плану).

      На соціальний захист населення  передбачалися видатки  (з  урахуванням внесених змін)  в розмірі  47486,1 тис. грн., касове виконання  - 42652,3 тис. грн. (89,8 відсотка до плану ).

      На культуру і мистецтво передбачалися видатки  (з  урахуванням внесених змін)  в розмірі  2400,4 тис. грн., касове виконання  - 1604,2 тис. грн. (66,8 відсотка до плану).

      По  засобах масової інформації план видатків на І  квартал 2018 року з  урахуванням внесених змін склав 151,9 тис. грн., касове виконання  - 119,9 тис. грн. (78,9 відсотка до плану).

      На фізичну культуру і спорт  планувалися з  урахуванням внесених змін видатки на суму 630,4 тис. грн., касове виконання  склало  511,9 тис. грн. (81,2 відсотка до плану ).

      На будівництво планувалось використати 1872,6 тис. грн., касове виконання  станом на 01.04.2018 відсутнє.

      За  обсягом виконаних видатків (разом за загальним та спеціальним фондом) найбільшу питому вагу в районному бюджеті  займають видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення  - 48,7 відсотка, на освіту – 27,1 відсотка,  на охорону здоров’я  - 14,6 відсотка, на культуру і мистецтво – 3,1 відсотка. На надання інших субвенцій з районного бюджету іншим місцевим бюджетам спрямовано  5290,2 тис. грн., або 6,0 відсотків від загальної суми видатків. Видатки  за іншими напрямками складають менше ніж три  відсотки  від загальної суми.

 

Звіт про виконання районного бюджету за І квартал  2018 року в форматі Excel можна переглянути за посиланням:

 

https://drive.google.com/open?id=1W0oqYrwj4WXeq1U9z_SWh54g31vtJNs-

 

 

(Інформація управління фінансів Сватівської райдержадміністрації)

 

 

 

 

 

 

13.04.2018 р.

 

Сватівська районна рада Луганської області оголошує результати конкурсу з придбання однокімнатної квартири у спільну власність територіальних громад сіл, селища, міста Сватівського району, що перебуває в управлінні Сватівської районної ради для медичних працівників з вищою медичною освітою на вторинному ринку району, який відбувся 05 квітня 2018 року

 

№ з/п

Переможець конкурсу

Найменування об’єкта закупівлі

Місцезнаходження об’єкта закупівлі

1.

Кім Світлана Євгенівна

однокімнатна квартира

загальною площею 34,7 м²

Луганська обл., м. Сватове, квартал Мирний, буд. 15, кв.43

 

 

 

 

 

23.03.2018 р. 

Сватівська районна рада Луганської області

оголошує результати конкурсів на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста, що знаходяться в управлінні Сватівської районної ради, які відбулися 23 березня2018 року

 

№ з/п

Переможець конкурсу

Найменування об’єкта оренди

Місцезнаходження об’єкта оренди

1.

Фізична особа-підприємець

Черевань Алла Вікторівна

вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 13,6 м2, розташовані на першому поверсі адміністративного будинку Сватівської районної ради Луганської області

Луганська область, місто Сватове,                 площа Радянська (Злагоди), будинок 25

2.

Фізична особа-підприємець

Ляшевич Олена Іванівна

вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 24,9 м2, розташовані у підвалі адміністративного будинку Сватівської районної ради Луганської області

Луганська область, місто Сватове,                 площа Радянська (Злагоди), будинок 25

 

|| Наступна сторінка
Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Сватівська районна державна адміністрація
92600, Україна, м. Сватово, пл.Радянська, 25
Тел. (06471) 3-36-45, факс 3-20-94
Веб-сайт: http://svt.loga.gov.ua
E-mail: rga@svt.lg.ukrtel.net
У разі використання матеріалів сайту посилання на old.svt.loga.gov.ua є обов'язковим.
Відповідальний за розміщення інформації: Сватівська РДА