Сьогодні: четвер, 15 листопада 2018  
ПошукПошук:

ОпитуванняОпитування

Посилання
Офіційне Інтернет-представництво Президента України
Веб-портал органiв виконавчої влади України
Луганська обласна державна адміністрація

Сватівська РДАМісцеві ради

Місцеві ради

15 03 2018,15:09 | Інформаційне повідомлення Круглівської сільської ради про проведення конкурсу з відбору виконавця комплексних послуг з виконання робіт з оцінки земель, виготовлення агрохімічного паспорта земельної ділянки у процесі підготовки лота до продажу на земельних

Інформація Круглівської сільської ради Сватівського району

Луганської області  про проведення відбору

виконавця комплексних послуг

 

1. Мета проведення послуг:

 

відбір виконавця комплексних послуг з виконання робіт з оцінки земель, виготовлення агрохімічного паспорта земельної ділянки у процесі підготовки лота до продажу на земельних торгах права оренди земельної ділянки та проведення земельних торгів.

 

2. Дані про земельні ділянки:

 

– земельна ділянка № 22 комунальної власності сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 6,4117 га, кадастровий номер 4424082200:25:001:0024, яка розташована за межами населеного пункту, на території Круглівської сільської ради Сватівського району Луганської області.

 

3. Умови для укладання договорів з Круглівської сільською радою Сватівського району Луганської області:

 

Керуючись пунктом 5 статті 136 Земельного кодексу України, фінансування підготовки лотів до проведення земельних торгів здійснюється виконавцем відповідно до договору про підготовку лота до проведення земельних торгів земельних ділянок комунальної власності сільськогосподарського призначення. Витрати, здійснені виконавцем на підготовку лотів до проведення земельних торгів (виконання робіт із оцінки земель по кожному лоту окремо, тощо), відшкодовуються йому переможцем земельних торгів за кожним лотом.

 

Керуючись пунктом 5 статті 135 Земельного кодексу України земельні торги проводяться виконавцем, згідно договору про проведення земельних торгів. Фінансування організації та проведення земельних торгів здійснюється їх виконавцем, відповідно до договору про проведення земельних торгів, у тому числі за рахунок реєстраційних внесків учасників земельних торгів. Витрати (видатки), здійснені виконавцем земельних торгів по кожному лоту окремо, а також винагорода виконавця земельних торгів встановлена як 50 відсотків річної плати за користування земельною ділянкою, але не більш як 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян за кожний лот, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів.

 

Підготовка лотів до продажу на земельних торгах включає:

№№

з/п

Місце розташування земельної ділянки

Площа земель-ної ділян-ки, га

Угіддя

Кадастровий номер земельної ділянки

(у разі наявності)

Підготовка лотів до проведення земельних торгів включає:

 

Прове-дення земельних торгів

Виго-товлення технічної документації із землеуст-рою щодо встанов-лення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місце-вості)

Виготов-лення техніч-ної документації  з нормативної грошо-вої оцінки земель-

Виготов-лення агрохімічного паспор-ту земель-ної ділянки

 

ної ділянки

1

Круглівська сільська рада Сватівського району, ділянка

№ 22

6,4117

рілля

4424082200:25:001:0024

ні

так

так

так

 

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з проведення земельних торгів» із зазначенням об’єктів та дати проведення конкурсу.

 

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

 

 Особливі умови конкурсу: фінансування підготовки лотів до продажу та проведення земельних торгів здійснюється за рахунок коштів виконавця земельних торгів з наступним відшкодуванням за рахунок коштів покупця лота відповідно до частини п’ять статті 136 Земельного кодексу України.

 

Претендент бере на себе зобов’язання на виконання комплексу послуг з виконання робіт із оцінки земель та проведення земельних торгів.

 

Виконавці, які залучаються до надання послуг, повинні відповідати наступним вимогам:

 

1. Розробниками документації із землеустрою відповідно до частини другої статті 26 Закону України «Про землеустрій» є:

 

юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою;

 

фізичні особи – підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.

 

2. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок відповідно до статей 6, 18 Закону України «Про оцінку земель» проводиться юридичними особами, які є розробниками документації із землеустрою відповідно до Закону України «Про землеустрій».

 

3. Проведення земельних торгів ліцитатором (аукціоністом), який має кваліфікаційне свідоцтво.

 

4. Перелік підтвердних документів, які подаються виконавцем:

- заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з проведення земельних торгів;

– пропозиція, що містить інформацію про вартість послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель у процесі підготовки лотів до продажу на земельних торгах прав оренди земельних ділянок та проведення земельних торгів по кожному лоту окремо, інформацію про строки виконання робіт по підготовці кожного лоту;

– згоду на фінансування підготовки лотів до проведення земельних торів та організацію і проведення земельних торгів за власний рахунок, з наступним відшкодуванням витрат (видатків) переможцем земельних торгів;

– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного  номера  облікової  картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

–  згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця);

– копії установчого документу претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

– копії сертифікату інженера-землевпорядника;

– копії кваліфікаційних документів ліцитаторів (аукціоністів), яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;

–  інформація про продані лоти за 2014-2017 роки: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу у порівнянні зі стартовою ціною.

 

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

 

Прийняття заяв  припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

 

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

 

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

 

5. Строк подання конкурсної документації: до 30 березня 2018 року (включно).

 

6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 92651, Луганська область, Сватівський район, с. Кругле, вул. Борова, буд. 35.

 

7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 04 квітня 2018 року о 10.00 год. за адресою: Луганська область, Сватівський район, с. Кругле, вул. Борова, буд. 35.

 

8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:  92651, Луганська область, Сватівський район, с. Кругле, вул. Борова, буд. 35.

 

Телефон для довідок: ( 064 71 ) 97-5-31

Землевпорядник –  Чумак Г.А.

 

                                                                                                                                                                               

Т. в. о. сільського голови                                                                   Т.М. Широка                     

Круглівської сільської ради :  

 

 

 

 

 


30.10.2018,16:48 | Поіменне голосування виконкому Мілуватської сільської ради
30.10.2018,16:47 | Поіменне голосування 38 сесії Мілуватської сільської ради
23.10.2018,08:59 | Оборотнівська сільська рада - рішення про затвердження місцевих податків і зборів на 2019 рік
20.09.2018,14:14 | Поіменне голосування сесії та виконкому Мілуватської сільської ради
20.09.2018,14:10 | Поіменне голосування сесії Мілуватської сільської ради
07.08.2018,16:21 | Рішення Нижньодуванської селищної ради "Про створення Центру надання адміністративних послуг Нижньодуванської селищної ради Сватівського району Луганської області"
30.07.2018,10:58 | Поіменне голосування 36 сесії Мілуватської сільської ради
24.07.2018,15:13 | Преображенська сільська рада - рішення про затвердження місцевих податків і зборів на 2019 рік
16.07.2018,11:35 | Оборотнівська сільська рада - рішення про затвердження місцевих податків і зборів на 2019 рік
13.07.2018,11:23 | Стельмахівська сільська рада - рішення про затвердження місцевих податків і зборів на 2019 рік
12.07.2018,14:14 | Ковалівська сільська рада - рішення про затвердження місцевих податків і зборів на 2019 рік
12.07.2018,14:05 | Петрівська сільська рада - рішення про затвердження місцевих податків і зборів на 2019 рік
10.07.2018,15:58 | Містківська сільська рада - рішення про затвердження місцевих податків і зборів на 2019 рік
09.07.2018,16:14 | Круглівська сільська рада - рішення про затвердження місцевих податків і зборів на 2019 рік
09.07.2018,15:12 | Гончарівська сільська рада - рішення про затвердження місцевих податків і зборів на 2019 рік

|| Наступна сторінка
Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Сватівська районна державна адміністрація
92600, Україна, м. Сватово, пл.Радянська, 25
Тел. (06471) 3-36-45, факс 3-20-94
Веб-сайт: http://svt.loga.gov.ua
E-mail: rga@svt.lg.ukrtel.net
У разі використання матеріалів сайту посилання на old.svt.loga.gov.ua є обов'язковим.
Відповідальний за розміщення інформації: Сватівська РДА