Сьогодні: середа, 20 березня 2019  
ПошукПошук:

ОпитуванняОпитування

Посилання
Офіційне Інтернет-представництво Президента України
Веб-портал органiв виконавчої влади України
Луганська обласна державна адміністрація

Сватівська РДАМісцеві ради

Місцеві ради

07 06 2018,10:05 | Оборотнівська сільська рада - проекти рішень про затвердження місцевих податків і зборів на 2019 рік

 

                                                                                                     ПРОЕКТ

 

ОБОРОТНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СВАТІВСЬКОГО РАЙОНА

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

____________________ СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

 •  

________________ 2018 року____

с. Оборотнівка

 

«Про встановлення місцевих

податків і зборів  на території

Оборотнівської сільської ради на 2019 рік»

 

                Керуючись ст. 143 Конституції України, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 24.12.2015 року № 909 – VIII, враховуючи зміни до ст. 293 Податкового кодексу України № 1791 – VIII від 20.12.2016 року, Бюджетного кодексу України,  Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст. ст. 26, 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення  наповнення   місцевого бюджету,  сесія сільської ради

 

ВИРІШИЛА:

 

                1. Встановити  на території Оборотнівської сільської ради  місцеві податки і збори з 01.01.2019 року згідно переліку:

                1.1. Єдиний податок.

                1.2. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

                1.3. Транспортний податок.

                1.4. Земельний податок.

 

                2. Встановити, що місцеві податки та збори, встановлені цим рішенням, вводяться в дію з 01 січня 2019 року.

 

                3. Вважати таким, що з дня набрання чинності цього рішення, втрачають чинність   рішення 21 сесії 7 скликання Оборотнівської сільської ради від 13.07. 2017 року  № 21/2 «Про встановлення місцевих податків  на 2018 рік»;

- 23 сесії 7 скликання Оборотнівської сільської ради від 08.12. 2017 року      № 23/4 «Про затвердження ставок земельного податку за земельні ділянки сільськогосподарського призначення розташовані за межами населених пунктів»;

 - 23 сесії 7 скликання Оборотнівської сільської ради від 08.12.2017 року      № 23/5 «Про затвердження ставок земельного податку за земельні ділянки під водними об єктами (ставками) розташовані за межами населених пунктів».

 

                4. Оприлюднити дане рішення на дошці оголошень Оборотнівської сільської ради та офіційному веб-сайті Сватівської РДА розділ «Місцеві ради».

 

                5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань розвитку сільського господарства, землевпорядкування, використання природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища .

 

 

Оборотнівський сільський голова  ___________  А.І. Кметик                                          

 

 

 

Додаток № 1

до рішення  ___ сесії ___ скликання

Оборотнівської сільської ради

 від ___.___.2018 року №____

 

Елементи оподаткування єдиним податком

                1. Платники  податку

                1.1. Платниками єдиного податку є фізичні особи - підприємці, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності

а) перша   група   -  фізичні  особи  -  підприємці,  які  не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж  товарів  з  торговельних  місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання  побутових  послуг  населенню  і обсяг доходу   яких   протягом   календарного  року  не  перевищує  300000 гривень;

                б) друга група - фізичні особи - підприємці, які  здійснюють господарську діяльність з надання послуг,  у тому числі побутових, платникам єдиного податку  та/або  населенню,  виробництво  та/або продаж товарів,  діяльність у сфері ресторанного господарства,  за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

                - не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

                - обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.

                Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб – підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.3' КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність  з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та  побутових виробів  з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння  органогенного утворення та напів-дорогоцінного каміння. Такі фізичні особи-підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам встановленим для третьої групи.

                2.Ставка податку.

          2.1. Встановити ставки для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Оборотнівської сільської ради, з розрахунку на  календарний місяць залежно від виду діяльності згідно національного класифікатора України, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457 із внесеними до нього змінами:

-    для першої групи платників єдиного податку (фізичних осіб) у розмірі     8%  до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01 січня податкового (звітного) року.

- для другої групи платників єдиного податку (фізичних осіб)  у розмірі      16% до розміру мінімальної заробітної плати встановленої  законом на 01 січня податкового (звітного) року.

      2.2. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності та здійснення господарської діяльності на території інших сільських, селищних або міських рад застосовувати максимальний розмір ставки єдиного податку:

     1) для першої групи платників єдиного податку – у розмірі 10% пожиточного мінімуму для працездатних осіб, встановленої Законом на 01 січня податкового (звітного) року;

     2) для другої групи платників єдиного податку – у розмірі   20%

мінімальної заробітної плати, встановленої Законом на 01 січня податкового (звітного) року.

         2.3.У разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку першої і другої групп, які здійснюють господарську діяльність на території Оборотнівської сільської ради, та нездійснення такими платниками переходу на застосування іншої ставки – ці платники єдиного податку, зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим Кодексом, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення.

   2.4.Сплату єдиного податку здійснювати за місцем податкової адреси

                Ставки єдиного податку для третьої та четвертої групи визначені статтею 293 Податкового кодексу України.

                3. Податковий  період

                3.1. Податковим (звітним) періодом  для платників єдиного податку першої та другої груп є календарний рік.

                4.Порядок нарахування та строки  сплати  єдиного податку

                 4.1. Порядок нарахування та строки  сплати  єдиного податку згідно ст.. 295 ПКУ.

 

Оборотнівський сільський голова  ___________  А.І. Кметик

 

 

 

 

Додаток № 2

до рішення  ___ сесії ___ скликання

Оборотнівської сільської ради

 від ___.___.2018 року №____

 

Елементи податку на  нерухоме  майно, відмінне  від земельної ділянки

 

                1. Платники податку

                 1.1. Платники податку визначені пунктом 266.1 статті 266 Податкового кодексу України.

                2. Об’єкт оподаткування

                2.1.Об’єкт оподаткування визначено пунктом 266.2 статті 266 Податкового кодексу України.

                3. База оподаткування

                3.1.База оподаткування визначена пунктом 266.3 статті 266 Податкового кодексу України.

                4. Пільги із сплати податку

                4.1.Перелік пільг та особливості їх застосування визначено пунктом 266.4 статті 266 Податкового кодексу України

                4.2. Відповідно підпункту 266.4.1 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

                а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

                б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

                в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

                Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

                4.3.Перелік пільг для фізичних та юридичних осіб надані в межах норм підпункту 266.4.2. пункту 266.4. статті 266 Податкового кодексу України.

                4.4.Відповідно підпункту 266.4.3. пункту 266.4 Податкового кодексу України пільги з податку, передбачені підпунктами 266.4.1 та 266.4.2 пункту 266.4 статті 266, для фізичних осіб не застосовуються до:

                об’єкта /об’єктів оподаткування, якщо такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподаткованої площі, встановленої підпунктом 266.4.1 цього пункту;

                об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здається в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

               

 

                5. Ставка податку

                5.1. Ставки податку дляоб'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб становить 0,1% мінімальної заробітної плати за 1 кв. метр бази оподаткування.

                5.2. Ставка податку для об'єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб становить 0,02% мінімальної заробітної плати за 1 кв. метр бази оподаткування.

                5.3. Ставка податку для об'єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб (крім об'єктів торгівлі), становить 0,2 % мінімальної заробітної плати за 1 кв. метр бази оподаткування.

                5.4. Ставка податку для об'єктів нежитлової нерухомості (об'єктів торгівлі), становить 0,5% мінімальної заробітної плати за 1 кв. метр бази оподаткування.

                6. Податковий період

                6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

                7. Порядок обчислення суми податку

                7.1.Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у порядку, встановленому підпунктами 266.7.1-266.7.3,266.7.5 та пунктом 266.8 ст. 266 розділу ХІІ Податкового кодексу України.

                8. Порядок сплати податку

                8.1. Податок сплачується відповідно до пункту 266.9 статті 266 Податкового кодексу України.

                 9. Строки сплати податку

                 9.1. Строки сплату податку визначені пунктом 266.10 статті 266 Податкового кодексу України.

            

Оборотнівський сільський голова  ____________  А.І. Кметик

 

 

 

 

Додаток №  3

до рішення  ___ сесії ___ скликання

Оборотнівської  сільської ради

 від ___.___.2018 року №____

 

Елементи транспортного податку

       

                1. Платники податку

                1.1. Платники податку визначені пунктом 267.1. статті 267 Податкового кодексу України.

                2. Об’єкт оподаткування

                2.1. Об’єктом оподаткування визначено пунктом 267.2. статті 267 Податкового кодексу України.

                3. База оподаткування

                3.1. Базу оподаткування визначено пунктом 267.3. статті 267 Податкового кодексу України.

                4. Ставка податку

                4.1. Ставка податку визначена пунктом 267.4. статті 267 Податкового кодексу України.

                5. Податковий період

                5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

                6. Порядок обчислення податку

                6.1. Порядок обчислення, строк та порядок сплати податку, строк та порядок подання звітності визначені пунктами 267.6 Податкового кодексу України.

                7.Порядок сплати податку

                7.1. Податок сплачується у відповідності до пункту 267.7. статті 267 Податкового кодексу України.

                8. Строки сплати податку

                8.1. Строки сплати податку визначені пунктом 267.8 статті 267 Податкового кодексу України.

 

Оборотнівський  сільський   голова   ____________     А.І. Кметик.

 

 

 

 

Додаток № 4

до рішення  ___ сесії ___ скликання

Оборотнівської сільської ради

 від ___.___.2018 року №____

Елементи плати за землю.

 

 1. Загальні положення.

1.1. Плата за землю (земельний податок) встановлюється на 2019 рік на підставі ст.10, ст.ст. 269-289 Податкового кодексу України (далі ПКУ), з урахуванням пунктів 85-102 Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» на території Оборотнівської сільської ради.

                2.Платники  податку за землю

                2.1.Платників  земельного податку визначено  статтею 269 Податкового кодексу України.

                2.2.Платників орендної плати визначено пунктом 288.2 статті 288 Податкового кодексу України.

                3.Об’єкт оподаткування

                3.1.Об’єкти оподаткування земельним податком визначено статтею 270 Податкового кодексу України.

                3.2.Об’єкти оподаткування орендною платою визначено пунктом 288.3 статті 288 Податкового кодексу України.

                4. База оподаткування

                4.1. Базу оподаткування земельним податком, визначено пунктом 271.1 ст. 271 Податкового кодексу України.

                5.Ставка податку

                5.1. Ставки податку на земельні ділянки (незалежно від місцезнаходження), які перебувають у власності або користуванні фізичних осіб, зайняті житловим фондом та нежитловою нерухомістю встановлюються у розмірі 0,05% від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь у розмірі 0,3% від їх нормативної грошової оцінки.

                5.2. Ставка нодатку за земельні ділянки, чкі перебувають у власності або користуванні юридичних осіб, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження), встановлюється у розмірі 1,0% від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь – 0,5% від їх нормативної грошової оцінки, для багаторічних насаджень – 0,3% від їх нормативної грошової оцінки.

                5.3. Ставка податку встановлюється у розмірі 3% від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

                5.4. Ставка податку  за 1 га сільськогосподарських угідь за межами населених пунктів встановлюється у відсотках від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області у таких розмірах:

                      фізичні особи                                                юридичні особи

 • Рілля – 0,3%                                                               0,5%
 • Сінокоси – 0,3%                                                        0,5%
 • Пасовища – 0,3%                                      0,5%

 5.5. Ставка податку  за земельні ділянки під водними об'єктами (ставками) розташовані за межами населених пунктів нормативно грошову оцінку яких не проведено та/або проведено,  у розмірі 3% від нормативно грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

                Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, відповідно до пункту 288.5 статті 288 Податкового кодексу України та не може бути меншою за розмір земельного податку.

                6. Пільги із сплати податку

                6.1.Перелік пільг для фізичних осіб визначено статтею 281 Податкового кодексу України.

                6.2.Перелік пільг для юридичних осіб визначено статтею 282 Податкового кодексу України.

                6.3.Перелік земельних ділянок, які не підлягають оподаткуванню земельним податком визначено статтею 283 Податкового кодексу України.

                6.4.Порядок та особливості застосування пільг визначено пунктами 284.2-284.4 статті 284 Податкового кодексу України.

                6.5.Перелік пільг для юридичних осіб, наданих у межах норм пункту 284.1 статті 284 податкового кодексу України.

                Пільги щодо сплати земельного податку визначені у Додатку 3.1.

                7. Податковий період

                7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

                8. Порядок обчислення плати за землю, порядок сплати податку, порядок подання звітності

                8.1. Порядок обчислення, строк та порядок сплати податку,  порядок подання звітності визначенні статтями 273, 281-284, 285, 286, 288, 289 Податкового кодексу України.

                9. Строки оплати плати за землю

          9.1.Строки сплати визначено статтею 287 Податкового кодексу України.

 

Оборотнівський сільський голова   _____________  А.І. Кметик.

 

 

 

                                                                                                    ПРОЕКТ

АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Оборотнівської  сільської ради

«Про встановлення місцевих податків і зборів на території Оборотнівської сільської ради на 2019 рік»

 

 1.Визначення проблеми

            Відповідно статті 10 та пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування приймати рішення про встановлення місцевих податків і зборів в межах своїх повноважень та в порядку, визначеному цим кодексом.

            Рішення про встановлення місцевих податків і зборів є нормативно-правовим актом, копія якого надсилається в електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 1 липня року та офіційно оприлюднюється органом місцевого самоврядування до 15 липня, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них (плановий період).В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

            У разі якщо сільська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з нормами Податкового кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю буде справляться із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному,в якому планується застосування плати за землю.

            Місцеві податки і збори зараховуються в повному обсязі до сільського бюджету об'єднаної територіальної громади та є бюджето-формуючим джерелом на забезпечення діяльності функціонування бюджетних установ та на благоустрій територій територіальної громади. Прийняття рішення  впорядкує деякі питання  ведення бізнесу, зменшить витрати часу платників податків на виконання обов’язкових процедур щодо декларування сум податків та їх сплату, підвищить інвестиційну привабливість населених пунктів сільської ради.

            Виходячи з вищевикладеного, з метою Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини сільського бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку  територіальної громади, сільська рада має прийняти рішення  «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Оборотнівської сільської ради на 2019 рік».

  Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

так

 

 Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

 Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією сільської ради.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України. А саме, у разі, якщо сільська рада у термін до 1 липня не прийняла та до 15 липня не оприлюднила рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норми Податкового кодексу України, із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

 

 II. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

 Основними цілями регулювання є:

- здійснити планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету;

- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб сільського бюджету;

 - встановити пільги щодо сплати місцевих податків і зборів;

 - забезпечити додаткові надходження до сільського бюджету, з метою забезпечення належного фінансування програм соціально-економічного та культурного розвитку об’єднаної  громади;

- забезпечити своєчасне надходження до сільського бюджету місцевих податків та зборів;

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування;

- привести рішення сільської ради у відповідність до норм та вимог Податкового кодексу України.

 

 ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

 

Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії сільської ради ради та не приймати  рішення сільської ради ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Оборотнівської сільської ради  на 2019 рік»

Така альтернатива не є прийнятною ,так, як відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Податковим кодексом за мінімальними ставками, що суттєво погіршить надходження до місцевого бюджету.

 

Альтернатива 2.

Прийняти  рішення«Про встановлення місцевих податків і зборів на території Оборотнівської сільської ради  на 2019 рік»

Прийняття даного рішення забезпечує досягнення цілей державного регулювання , чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території населених пунктів сільської ради та наповнення місцевого бюджету.

Забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування.

 

Альтернатива 3.

Встановлення максимальних ставок місцевих податків і зборів на 2019 рік

За рахунок прийняття максимальних ставок буде значне перевиконання дохідної частини місцевого бюджету, але така альтернатива є непосильною для платників податків і зборів Оборотнівської територіальної громади, у зв’язку з надмірним податковим навантаженням буде виникати заборгованість зі сплати податків та зборів, а це призведе до нарахування пені, штрафних санкцій за несвоєчасну сплату, соціальної напруги серед населення.

 

 

 

 

         

 2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

 Вигоди                   Вигоди

  Витрати

 

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

1. Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

2. Забезпечить відповідні надходження до сільського бюджету від сплати місцевих податків і зборів.

3.Створить сприятливі фінансові можливості сільської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

4. Вдосконалить відносини між сільської радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів.

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування

Альтернатива 3

1.Максимальні надходження коштів до місцевого бюджету. 2.Спрямування надлишків на соціально - економічний розвиток

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування

Існування ризику переходу діяльності суб’єктів господарювання в «тінь» за причини сплати податків

           

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Сплата податку за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Витрати пов’язані лише зі сплатою земельного податку.

 

Альтернатива 2

Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між сільською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів.

Сплата податків за

запропонованими ставками.

Альтернатива 3

За рахунок зростання надходжень до місцевого бюджету буде вирішено більша кількість соціальних проблем громади.

 

Надмірне податкове

навантаження призведе до

несвоєчасних сплат місцевих

податків та зборів,

а це в свою чергу до нарахування

пені та штрафних санкцій .

         

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

                   Показник

Великі

Середні

Малі

Разом

всього

в тому числі мікро

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць*

0

0

457

457

142

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

100%

100%

100%

 

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Сплата податків і зборів за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Витрати пов’язані лише зі сплатою земельного податку.

Альтернатива 2

Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками.

Встановлення пільг щодо сплати податків і зборів для окремих категорій громадян.

Відкритість та прозорість процедури нарахування та сплати податків і зборів.

Вдосконалість відносин між сільською радою, органом фіскальної служби та субєктами господарювання, повязаних зі справлянням податків і зборів

Затрати часу, необхідні для вивчення положень про місцеві податки і збори та обговорення проекту рішення. Сплата податків за запропонованими ставками.

 

Альтернатива 3

Відсутні

Надмірне податкове навантаження, яке може спричинити занепад малого бізнесу, який провадить діяльність на території ради, зменшення кількості робочих місць

             В зв’язку з відсутністю суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва, що підпадають під дію регуляторного акту, витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта згідно Додатка 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не розраховувалися.

            ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності ( за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

 

Альтернатива 1

1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Така альтернатива є не прийнятною. Місцеві податки та збори будуть сплачуватися платниками відповідно до Податкового кодексу України за мінімальними ставками, громадяни втратять додаткові пільги. Зменшаться надходження до сільського бюджету, а це не дозволить профінансувати заходи соціального, економічного значення об’єднаної територіальної громади (благоустрій, утримання комунальних

закладів та інше)

 

Альтернатива 2

3 - цілі прийняття проекту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Прийняття даного рішення вирішить важливі аспекти проблеми, забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння місцевих податків і зборів, наповнення сільського бюджету, виконання програми соціально-економічного розвитку громади.

Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади і платників податків і зборів

 

Альтернатива 3

2 - цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними)

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково.

Надмірне податкове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету, а саме існує ризик переходу суб’єктів господарювання в «тінь», зменшення кількості робочих місць та розміру заробітної плати, і як наслідок виникне зворотній ефект в результаті якого відбудеться зменшення надходжень до сільського бюджету. Балансу інтересів досягнуто не буде.

 

                     Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

 Надходження додаткових коштів до місцевого бюджету, спрямування коштів на соціально-економічний розвиток територіальної громади.

Сплата податків і зборів за обгрунтованими ставками.

Встановлення пільг для окремих категорій населення.

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акта та процедур з його офіційного опублікування. Сплата податків і зборів за встановленими ставками

Регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Наповнення сільського бюджету, збереження суб’єктів господарювання та робочих місць

Альтернатива 3

Максимальні надходження коштів до місцевого бюджету. Спрямування надлишків на соціально-економічний розвиток територіальної громади

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акта та його офіційного оприлюднення. Надмірне податкове навантаження спричинить занепад малого бізнесу.

Надмірне податкове навантаження, призведе до ризику переходу суб’єктів підприємницької діяльності в «тінь», як наслідок зменшення робочих місць та розміру заробітної плати.

Альтернатива 1

Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

 

Витрати пов’язані лише зі сплатою земельного податку

 

Зменшення надходжень до сільського бюджету. Підвищення соціальної напруги

 

             

          

Переваги обраної альтернативи

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

Цілі прийняття проекту рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік будуть досягнуті майже у повній мірі. До сільського бюджету надійдуть додаткові кошти від сплати місцевих податків і зборів, а податкове навантаження для платників не буде надмірним. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів сільської ради і платників податків і зборів.

Зміни до чинного законодавства:

- Податкового кодексу України;

- Бюджетного кодексу України;

- Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

 

Альтернатива 3

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету. Балансу інтересів досягнути неможливо.

Зміни до чинного законодавства:

- Податкового кодексу України;

- Бюджетного кодексу України;

- Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Виникнення податкового боргу про причині не сплати місцевих податків та зборів.

Альтернатива 1

У разі неприйняття регуляторного акта, податок справлятиметься по мінімальним ставкам, що спричинить втрати доходної частини бюджету і відповідно не виконання бюджетних програм.  Вказана альтернатива є неприйнятною.

Зміни до чинного законодавства:

- Податкового кодексу України;

- Бюджетного кодексу України;

- Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

             

           Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно- обґрунтованих місцевих податків та зборів,  що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Оборотнівської сільської ради.

             V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

             Зазначену проблему планується розв'язати шляхом:

            - Розробки проекту рішення Оборотнівської  сільської ради  «Про встановлення місцевих податків і зборів на  території Оборотнівської сільської ради 2019 рік» та АРВ до нього;

            - Проведення консультацій з суб’єктами господарювання;

            - Оприлюднення проекту рішення з АРВ та отримання пропозицій та зауважень;

            - Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії, щодо відповідності проекту рішення вимогам ст..4,8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

            - Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України;

            - Прийняття рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Оборотнівської сільської ради  на 2019 рік» на пленарному засіданні сесії сільської ради;

            - Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку;

            - Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

            Встановлення запропонованих місцевих податків і зборів на 2019 рік є основним механізмом, яке забезпечить розв’язання визначеної проблеми.

 VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

            Адміністрування даного регуляторного акта встановлено нормами Податкового кодексу України..

            Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва (М-тест) наведено у додатку 4.

            Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта згідно з додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не проводився через відсутність суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва.

            Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення сплати та інші адміністративні процедури.

 VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

             Запропонований термін дії регуляторного акта один рік. В разі внесення змін до чинного законодавства України в частині справляння місцевих податків та зборів, відповідні зміни будуть внесені до даного регуляторного акту.

            У разі, якщо сільська рада до першого липня не прийняла рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік, що є обов’язковим згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу України із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок,які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю. Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексів України, органи місцевого самоврядування мають щорічно встановлювати ставки місцевих податків і зборів, що справляються в установленому Податковим кодексом України порядку. Відповідні ставки будуть діяти лише протягом року, на який прийняті.

 VIII.  Визначення показників результативності дії регуляторного акта

            Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження результативності регуляторного акта слід визначити не менше ніж три кількісних показника, які безпосередньо характеризують результативність дії регуляторного акта та які підлягають контролю (відстеження результативності). Для відстеження результативності дії регуляторного акту основними є такі показники:

            - сума надходжень до місцевого бюджету від сплати місцевих податків (податок на майно, єдиний податок з фізичних осіб – підприємців 1,2 групи) тис.грн.;

            - кількість суб’єктів господарської діяльності – платників місцевих податків (податок на майно, єдиний податок з фізичних осіб – підприємців 1,2 групи) на яких поширюватиметься дія акта, осіб;

            - рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

 Статистичні показники:

Назва показника

2017 рік

(факт)

2018 рік

(очікувані)

2019 рік

(очікувані у в’язку з прийняттям рішення)

Розмір надходжень до місцевого бюджету від сплати місцевих податків ( податок на майно, єдиний податок) (тис.грн.) в тому числі:

1625,925

1609,026

1675,000

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

4,908

4,800

5,000 

Плата за землю

368,320

361,196

370,000

Єдиний податок

1252,697

1241,030

1300,000

Кількість суб’єктів господарської діяльності – платників місцевих податків (податок на майно, єдиний податок з фізичних осіб – підприємців), осіб

457

457

460 

 

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

Відповідно до частини 5 статті 12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» регуляторні акти, прийняті органами та посадовими особами місцевого самоврядування, офіційно оприлюднюються у разі відсутності друкованих засобів масової інформації відповідних рад у місцевих друкованих засобах масової інформації. Таким чином, рівень поінформованості суб’єктів господарювання,фізичних осіб з основних положень рішення визначається чисельністю осіб, які ознайомляться з ним.

даний регуляторний акт буде розміщено на офіційній веб-сторінці Сватівської РДА розділ «Місцеві ради» , на дошці оголошень сільської ради.

 

 IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

            Оцінка ефективності регуляторного акту буде здійснена за допомогою проведення базового, повторного відстеження результативності регуляторного акту.

            Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись статистичним методом.

            Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

            Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися через рік після набрання чинності регуляторним актом.

            У рамках статистичного методу відстеження аналіз офіційної статистичної інформації буде проводитися щодо розміру надходжень до сільського бюджету та кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

 

            Оборотнівський сільський  голова                         А.І. Кметик

 

 

 

 

 Додаток

до аналізу регуляторного впливу

ТЕСТ

 малого підприємництва (М-Тест)

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 25 квітня  2017 року  по   25 травня 2018 року.      

 Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

 

1

дата 25.04.2018

Робочі наради та зустрічі (опитування)

7

Обговорено та запропоновано залишити розміри  ставок місцевих податків і зборів на 2018 рік на рівні діючих ставок

2

Дата:

з

25.04.2018р. по 25.05.2018р.

Вид консультацій:

У телефонному та усному режимі

21

Отримана інформація про  місцеві податки і збори на 2018 рік, обговорено та запропоновано залишити розміри  ставок місцевих податків і зборів на 2018 рік на рівні діючих ставок

               

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі), громадян:

 кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 457 (одиниць),

питома вага суб’єктів малого підприємництва та громадян у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив  100%

    3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва  та громадян  на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік провадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

 

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

 

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали) , грн

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

0

0

5

Інші процедури

(сплата податків та зборів), гривень

10

-

-

6

Разом, гривень Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

10

0

0

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

           457

 

8

Сумарно, гривень Формула:

відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб' єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7), грн

4570

0

0

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

 

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

1 год.х 22,41 грн.= 22,41 грн.

0

0

10

Процедури організації виконання вимог регулювання: Внесення змін до внутрішніх процедур обліку та звітності

0,5 год.х 22,41 грн.= 11,21 грн.

 

0

0

11

Процедури офіційного звітування

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

0

0

13

Інші процедури

Х

Х

Х

 

не передбачено

0

Х

0

14

Разом, гривень

11,20

Х

0

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва та громадян, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

457

 

16

Сумарно, гривень

5118,40

Х

0

                     

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

 на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікропідприємництва

Бюджетні витрати не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України.

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), гривень

За п’ять років, гривень

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

4570

0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

5118,40

0

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

9688,40

0

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

9688,4

0

 5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

       На основі аналізу статистичних даних що наданні головним бухгалтером Оборотнівської сільської ради визначено, що зазначена сума є прийнятною для суб’єктів малого підприємництва і громадян і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних ) процедур не потрібно.

 Процедура, що потребує корегування 

Корегуючий механізм

Х

Х

 

Показник

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п’ять років, гривень

Заплановане регулювання

9688,40

За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва

0

0

Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва

9688,40

0

 

 

 

Експертний  висновок

 

відповідальної  постійної комісії  Оборотнівської сільської ради з питань реалізації державної регуляторної  політики у сфері господарської діяльності  щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта - рішення сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території  Оборотнівської сільської ради  на 2019 рік

       Відповідальна  постійна комісія  Оборотнівської сільської ради з питань реалізації державної регуляторної  політики у сфері господарської діяльності  ,  на виконання статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розглянула проект рішення сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Оборотнівської сільської ради  на 2019 рік » з аналізом його регуляторного впливу та встановила наступне.

Розробник проекту регуляторного акта – структурний підрозділ сільської ради з питань реалізації державної регуляторної політики Верхньодуванської сільської ради.

 1. Відповідність проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

При підготовці проекту регуляторного акта витримана послідовність регуляторної діяльності: проект відповідає цілям державної регуляторної політики, а також його включено до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік (рішення сільської ради від 08.12.2017 № 23/4, 23/5), строк підготовки – 2-й квартал 2018 року, оприлюднений  в газеті «Новини Сватівщини»  14.12.2017 року та на офіційному сайті  Сватівської РДА в мережі Інтернет ).

Відповідно до графіка проведені роботи з регуляторної процедури:

- розміщено повідомлення про оприлюднення    проекта регуляторного акта  з аналізом його регуляторного впливу та експертним висновком, про що проінформовано членів територіальної громади   на дошці оголошень сільської ради та буде проінформовано на сторінках комунального видання -  газети «Новини Сватівщини» в червні 2018 року

- проект з аналізом регуляторного впливу та експертним висновком розміщено на офіційному сайті Сватівської РДА в мережі Інтернет та на стенді в приміщення Оборотнівської сільської ради.

Таким чином, проект регуляторного акта – проект рішення сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території  Оборотнівської сільської ради  на 2019 рік» відповідає усім принципам державної регуляторної політики встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки.

2. Відповідність проекту регуляторного акта вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного впливу.

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Верхньодуванської сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території  Оборотнівської сільської ради  на 2019 рік» розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України від 11.09.2003 №?1160­-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з врахуванням  змін  внесених Законом України «Про внесення змін до ст. 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 05.06.2014 № 1319-УІІ, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №?308 та відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Податкового кодексу України,  визначає правові та організаційні засади реалізації даного проекту рішення.

 

В аналізі регуляторного впливу до проекту регуляторного акту «Про встановлення місцевих податків і зборів на території  Оборотнівської сільської ради  на 2019 рік»

-     Визначено та  проаналізовано проблеми, які передбачається розв’язати шляхом запровадження запропонованого регулювання.

                    Визначено цілі регулювання.

 •  Визначено та оцінено усі прийнятні альтернативні способи досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу.
 • Запропоновано  механізм реалізації мети.
 • Обґрунтувано можливість досягнення поставлених цілей у разі затвердження запропонованого регуляторного акта і оцінено можливість проведення і виконання вимог регуляторного акта.
 • Визначенно очікувані результати ухвалення запропонованого регуляторного акта та проаналізовано на основі таблиці вигод і витрат.
 • Обґрунтувано термін дії регуляторного акта.
 • Визначенно показники результативності регуляторного акта.
 •  Визначено способи, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта у разі його ухвалення.

Регуляторний акт є обов'язковим для виконання розташованими на території громади органами виконавчої влади, посадовими особами, суб’єктами господарювання та громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території Оборотнівської сільської ради.

Аналіз регуляторного впливу був приготований  до оприлюднення проекту регуляторного акта

Проблеми, які пропонується розв’язати шляхом прийняття даного рішення: - відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 12 Податкового кодексу України повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів покладені на органи місцевого самоврядування.    Цей регуляторний акт встановлює місцеві податки на території органу місцевого самоврядування, визначає об’єкти оподаткування, платників податків і зборів, розмір ставок, податкові періоди, строк та порядок сплати податків, що зумовлює надходження додаткових коштів до сільського бюджету.

Вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння місцевих податків і зборів на території сільської  ради пропонується шляхом прийняття рішення  Оборотнівської сільської  ради  «Про встановлення місцевих податків і зборів на території  Оборотнівської сільської ради  на 2019 рік»

Виконання зазначеного рішення є загальнообов’язковим для всіх учасників правовідносин у системі оподаткування.

Регулювання впливає на кожну з трьох базових сфер: інтереси громадян та суб’єктів господарювання, інтереси держави, органу місцевого самоврядування.

Втрати з боку сільського бюджету – мінімальні. Зі сторони платників податків та зборів – сплата запропонованих ставок податків і зборів.

Зиски від реалізації даного регуляторного акту:

-  збільшення надходжень до бюджету в зв’язку з прийняттям місцевих податків на території органу місцевого самоврядування, визначення об’єктів оподаткування, платників податків і зборів, розмірів ставок, податкових періодів, строків та порядку сплати податків;

-  прогнозування витрат суб’єктами господарювання та громадянами;

-   усунення тіньових схем та корупційних правопорушень;

-  залучення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, збільшення     фінансування  соціальної    сфери.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Рішення буде запроваджено на належному рівні і підлягатиме обов’язковому виконанню органом місцевого самоврядування, органом державної податкової служби та платниками місцевих податків і зборів.

Дія регуляторного акту встановлюється на 2019 рік. Зміни до регуляторного акта вносяться в разі потреби та у разі внесення змін до чинного законодавства.

Показниками результативності запропонованого проекту рішення сільської ради є сума надходжень до місцевого бюджету.

Базове відстеження результативності регуляторного акта необхідно здійснити за місяць до набрання ним чинності.

Таким чином, проект регуляторного акта –  рішення сільської ради ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Оборотнівської сільської ради  на 2019 рік»з аналізом його регуляторного впливу та експертним висновком відповідає вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 3. Узагальнений висновок:

Відповідальна  постійна комісія  Оборотнівської сільської ради з питань реалізації державної регуляторної  політики у сфері господарської діяльності за підсумками розгляду проекту регуляторного акта - рішення сільської ради  «Про встановлення місцевих податків і зборів на території  Оборотнівської сільської ради  на 2019 рік»   з аналізом регуляторного впливу надала висновок:

 • проект регуляторного акта - рішення сільської ради  «Про встановлення місцевих податків і зборів на території  Оборотнівської сільської ради  на 2019 рік» з аналізом регуляторного впливу та експертним висновком відповідає вимогам ст. ст. 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

         

 

 

Голова відповідальної постійної комісії 

Оборотнівської сільської ради

з питань реалізації державної регуляторної політики                                   С.В. Зоренко 

06.06.2018 року

 

 

 


04.02.2019,15:36 | Оголошення Преображенської сільської ради про відбір виконавців земельних торгів з продажу права оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення
29.01.2019,10:33 | Поіменне голосування 33 сесії Гончарівської сільської ради
24.01.2019,14:24 | Рішення про Гончарівський сільський бюджет на 2019 рік
08.01.2019,10:10 | Рішення про Ковалівський сільський бюджет на 2019 рік
02.01.2019,10:07 | Поіменне голосування сесії та виконкому Мілуватської сільської ради
22.12.2018,13:44 | Рішення про Містківський сільський бюджет на 2019 рік
22.12.2018,13:16 | План регуляторної діяльності Стельмахівської сільської ради на 2019 рік
20.12.2018,08:55 | План регуляторної діяльності Оборотнівської сільської ради на 2019 рік
18.12.2018,10:30 | План регуляторної діяльності Травнівської сільської ради на 2019 рік
18.12.2018,08:28 | План регуляторної діяльності Ковалівської сільської ради на 2019 рік
17.12.2018,15:25 | План регуляторної діяльності Верхньодуванської сільської ради на 2019 рік
14.12.2018,13:45 | План регуляторної діяльності Преображенської сільської ради на 2019 рік
13.12.2018,15:59 | План регуляторної діяльності Куземівської сільської ради на 2019 рік
12.12.2018,16:55 | План регуляторної діяльності Петрівської сільської ради на 2019 рік
10.12.2018,16:52 | План регуляторної діяльності Містківської сільської ради на 2019 рік

|| Наступна сторінка
Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Сватівська районна державна адміністрація
92600, Україна, м. Сватово, пл.Радянська, 25
Тел. (06471) 3-36-45, факс 3-20-94
Веб-сайт: http://svt.loga.gov.ua
E-mail: rga@svt.lg.ukrtel.net
У разі використання матеріалів сайту посилання на old.svt.loga.gov.ua є обов'язковим.
Відповідальний за розміщення інформації: Сватівська РДА