Сьогодні: середа, 20 березня 2019  
ПошукПошук:

ОпитуванняОпитування

Посилання
Офіційне Інтернет-представництво Президента України
Веб-портал органiв виконавчої влади України
Луганська обласна державна адміністрація

Сватівська РДАМісцеві ради

Місцеві ради

11 06 2018,16:49 | Ковалівська сільська рада - проекти рішень про затвердження місцевих податків і зборів на 2019 рік

КОВАЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №  24/2

 

Від 08 червня 2018 року                                                   с.Ковалівка

 

Про встановлення ставок єдиного податку

для суб’єктів малого підприємництва – фізичних

осіб на 2019 рік по Ковалівській сільській раді.

 

Відповідно до п. 293.1 ст. 293, пп.1 п. 293.2 ст.293 Податкового кодексу України, керуючись пп. 24 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення надходжень до доходної частини сільського бюджету, Ковалівська   сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Обговорити ставки єдиного податку Додаток 2 відповідно до  Положення  Додаток 1  .

2.Оприлюднити даний проект рішення  у виданні газети «Новини Сватівщини», на дошці оголошень сільської ради, на офіційному сайті Сватівської районної ради.

3. Визначити строк в один місяць з дня оприлюднення регуляторного акту, протягом якого будуть надходити зауваження  та пропозиції.

4.Після спливу місячного терміну – розглянути пропозиції і зауваження , та затвердити на черговій сесії сільської ради

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської  ради з питань бюджету та фінансів.

 

Ковалівський сільський голова                                    Т.В.Шевельова

 

 

 

 

                      Додаток 1

до проекту рішення № 24/2 сесії

Ковалівської сільської

                                                    ради 7 скликання від 14.05.2018року

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ОПОДАТКУВАННЯ ЄДИНИМ ПОДАТКОМ

1. Платників єдиного податку (далі – податок) визначено  статтею  291 Податкового кодексу України.

2. Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої - третьої груп визначено статтею 292 Податкового кодексу України.

 3.Об’єкт та база оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи визначено статтею 292-1Податкового кодексу України. 

 4.Ведення обліку і складання звітності платниками єдиного податку визначено статтею 296 Податкового кодексу України.

 5.Особливості нарахування, сплати та подання звітності визначено статтею 297 Податкового кодексу України.

 6.Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або відмови від спрощеної системи оподаткування визначено статтею 298  Податкового кодексу України.

 7.Порядок реєстрації та анулювання реєстрації платників єдиного податку визначено статтею 299 Податкового кодексу України.

 8.Відновідальність платника єдиного податку визначено статтею 300 Податкового кодексу України.

 

Сільський голова                                                             Т.В.Шевельова 

 

 

 

 

                                                                                      Додаток 2  до Положення про оподаткування

єдиним податком

                           Ставки єдиного податку на 2019 рік

 Ковалівська сільська  рада

платники

ставки податку

1

Єдиного податку першої групи    всіх видів діяльності

10% до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року

2

Єдиного податку другої групи    всіх видів діяльності

20% до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року

3

 

Єдиного податку третьої групи

 

 

3 відсотки доходу –у разі сплати податку на додану вартість

5 відсотків доходу –у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку

4

Єдиного податку четвертої групи

залежно від категорії (типу) земель та становить (у відсотках  до нормативної грошової оцінки одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України:

а) для ріллі, сіножатей і пасовищ - 0,95;

б) для багаторічних насаджень  - 0,57;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар                                    М.О.Гнесь

 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення Ковалівської сільської ради «Про встановлення ставок єдиного податку для  суб’єктів малого підприємництва - фізичних осіб на 2019 рік по Ковалівській сільській раді»

Цей аналіз регуляторного  впливу розроблений відповідно до вимог Закону України від11.09.2003 № 1160-ІУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1151 та Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-УІ (із змінами і доповненнями).

 

Додаток 1
до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта

1.Визначення  проблеми

Стаття 10 Податкового кодексу України  визначає вичерпний перелік місцевих податків та зборів, порядок їх адміністрування, врегулювання  відносин, що виникають в процесі встановлення та скасування податків зборів.                                                          

У відповідності до статті 69 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 року № 2456-УІ,  змін, внесених до Податкового кодексу України  Законами України  від 20.12.2016 року № 1791-VІІІ «Про внесення змін до Податкового Кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних  надходжень у 2018 році» та від  21.12.2016 року № 1797-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні»та в зв’язку із оприлюдненням проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового рішення про встановлення місцевих податків і зборів, Типового положення про оподаткування платою за землю, Типового положення про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

  Рішення про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців на 2019 рік на території Ковалівської сільській  раді є нормативно-правовим актом, який офіційно оприлюднюється до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період).В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом. У разі якщо сільська рада не прийняла рішення, що є обов’язковими згідно з нормами  Кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм  Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю буде справляться із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному,в якому планується застосування плати за землю.

Запропонованим проектом рішення «Про встановлення ставок єдиного податку для  суб’єктів малого підприємництва - фізичних осіб на 2019 рік по Ковалівській сільської ради»ставки податків, запроваджених на  території  Ковалівської сільської ради  у 2018 році єдиного податку для фізичних осіб та суб'єктів господарювання,залишаються без змін, В  результаті внесених законодавством змін щодо збільшення розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, при незмінних ставках податків, надходження по єдиному податку в 2019 році збільшується.

Загалом, прийняття даного регуляторного акта забезпечить збільшення надходжень місцевих податків до  сільського бюджету. Основні групи, на які проблема має вплив:

 

Групи

Так

Ні

1

2

3

Громадяни

відсутність коштів сільського бюджету не дозволяє виконувати бюджетні програми в повному обсязі

 

Держава

недотримання соціальних стандартів, неможливість забезпечити якісний рівень життя призведе до підвищення рівня соціальної напруги, виникнення політичної та соціальної нестабільності в суспільстві

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суб’єкти господарювання,

Сплата податку  в розмірах, встановлених сільською радою

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Цілі державного регулювання

Проект рішення розроблено з ціллю:

- виконання вимог чинного законодавства;

- врегулювання правовідносин між Ковалівською  сільською радою  фізичними особами  та суб’єктами господарювання;

- відкритість процедури, прозорість органу  місцевого  самоврядування при  вирішенні питань, пов’язаних  зі  справлянням  місцевих податків;

- встановлення ставок місцевих податків, які б враховували особливості території, інтереси громадян та дозволили б збільшити надходження до сільського бюджету для виконання Програми соціально – економічного розвитку.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

  1. Визначення альтернативних способів досягнення  цілей 

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива № 1:

залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін

 

По закінченню 2018 року рішення має бути скасовано як таке, що не пройшло регуляторну процедуру і не поширюється на подальші періоди.  Рішення не відповідає вимогам проекту постанови «Про затвердження Типового рішення про встановлення місцевих податків і зборів,

 Відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу податки будуть справлятися із застосуванням мінімальних ставок податку, що суттєво погіршить надходження до місцевого бюджету.

 

 

Альтернатива № 2:

прийняти регуляторний акт, положення якого повністю відповідають вимогам законодавства

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання . Надасть можливість привести рішення у відповідність до норм Податкового кодексу та проекту постанови . Сприятиме збільшенню надходжень до сільського бюджету

 

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей:

1)Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива № 1:

залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін

 

 Можливо, покращиться інвестиційна привабливість території через мінімальні ставки податків

 Невиконання вимог чинного  законодавства.  Втрати бюджету через  застосування мінімальних ставок податків,як це передбачено підпунктом 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу,що суттєво погіршить надходження до сільського бюджету

Альтернатива № 2:

прийняти регуляторний акт, положення якого повністю відповідають вимогам законодавства

Збільшення надходжень до бюджету сільської ради. Підвищення рівня довіри до місцевої влади за причини встановлення доцільних та обгрунтованих розмірів ставок місцевих податків з урахуванням рівня платоспроможності суб’єктів господарювання.

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Дозволить наповнювати сільський бюджет власними надходженнями.

 

Існування ризику переходу діяльності суб’єктів господарювання в «тінь» за причини сплати податків

Витрати, пов'язані з розробкою проекту регуляторного акта (витрати робочого часу спеціалістів, пов’язані з підготовкою регуляторного акта)

 

 

2)Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива № 1:

залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін

 У 2019 році податки будуть сплачуватись за мінімальними ставками

 Втратять пільги соціально незахищені жителі села. Виконання не  в  повній мірі бюджетних програм, відсутність коштів на реалізацію соціальних проектів

 

 

 

 

Альтернатива № 2:

прийняти регуляторний акт, положення якого повністю відповідають вимогам законодавства

Звільнення від сплати податків соціально незахищених жителів сільської  ради. Встановлення додаткових пільг. Отримання  послуг  соціальної сфери та благоустрою

Більш захищені верстви населення будуть платити податок за ставками згідно рішення Ковалівської сільської ради. У разі переходу діяльності суб’єктів господарювання в «тінь» можливе зниження  кількості  робочих місць та  розміру заробітної  плати

 

 

3)Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 0

4

3

7

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

57

43

100

В зв’язку з відсутністю суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва, що підпадають під дію регуляторного акту,витрати на  одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного  акта згідно Додатка 2 до Методики проведення аналізу впливу  регуляторного акта не розраховувалися.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результатив-ності (за чотири-бальноюсисте-мою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива № 1:

залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін

1

Проблема продовжує існувати. Часткове вирішення проблеми. Рішення «Про встановлення ставок єдиного податку для  суб’єктів малого підприємництва - фізичних осіб на 2018 рік по Ковалівській сільській  раді»втратить силу у 2018 році для суб’єктів господарювання та  фізичних осіб, які будуть сплачувати податки за мінімальними ставками та втратять додаткові пільги. Зменшаться надходження до сільського бюджету

Альтернатива № 2:

прийняти регуляторний акт, положення якого повністю відповідають вимогам законодавства

4

Затвердження такого регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених цілей повною

мірою.                                                 

Регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначених проблем та принципам державної регуляторної політики

 

 

Рейтинг результативності досягнення цілей

 

Рейтинг результатив-ності

Вигоди

(підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива

 № 1:

залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін

0

Зменшення надходжень у місцевий бюджет.

Втратять пільги соціально незахищені жителі села та окремі суб’єкти господарювання.                   

 Малозабезпечені верстви населення не спроможні платити великі податки

Останнє місце у рейтингу.  

Не враховані зміни.         

Зменшаться надходження до сільського бюджету. Підвищення  соціальної напруги

Альтернатива № 2:

прийняти регуляторний акт, положення якого повністю відповідають вимогам законодавства

 Додаткові пільги  для  окремих категорій населення  та суб’єктів господарювання.

6237.20 тис. грн.

Суб'єкти господарювання будуть платити податок за ставками згідно рішення Ковалівської сільської  ради.

 Перше місце у рейтингу. Регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Збільшення надходжень до сільського бюджету

  

Переваги  обраної альтернативи

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива

№ 1:

залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін

 Не вибрана – недостатнє наповнення  сільського бюджету. Неповна  реалізація Програми соціально –економічного розвитку сільської  ради

 

Х 

Альтернатива № 2:    прийняти регуляторний акт, положення якого повністю відповідають вимогам законодавства

 Альтернатива є  доцільною –  рішення приведене у відповідність до  норм чинного законодавства,забезпечує  наповнення  сільського  бюджету, дозволяє реалізувати програму  соціально – економічного розвитку

Зміни у Податковому кодексі України, зниження платоспроможності платників податків, зменшення кількості суб’єктів господарювання. Політична та економічна ситуація в країні

Таким  чином для  реалізації обрано  альтернативу №2встановлення  економічно  обґрунтованих розмірів  ставок місцевих податків з метою можливості сплати податків  суб’єктами господарювання та  фізичними особами для наповнення  сільського бюджету.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Зазначену  проблему планується розв'язати шляхом:

винесення на розгляд Ковалівської сільської ради проекту рішення «Про встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва -фізичних осіб на 2019 рік поКовалівській сільській раді» інформування платників про встановлені правила справляння податків  на 2019 рік;

сприяння веденню підприємницької діяльності суб'єктами господарювання, які є платниками місцевих податків,з метою росту рівня їх платоспроможності;

забезпечення надходжень встановлених податків до сільського бюджету.

Принципи та заходи досягнення цілей регулювання:

регулювання побудоване відповідно до принципів державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, передбачуваності, гласності;

відповідність вимогам чинного законодавства України;

державне регулювання здійснюється органом місцевого самоврядування у межах наданих повноважень відповідно до чинного законодавства України;

поєднання місцевих та державних інтересів.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів місцевого самоврядування згідно з додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не проводився через відсутність суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва. Проведено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва - Тест малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного впливу.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 Зазначений проект  нормативно-правового акту єзагальнообов’язковим до застосування  на території  Ковалівської сільської ради  та  має необмежений термін дії. В разі внесення змін до чинного  законодавства України в частині справляння місцевих податків та зборів, відповідні зміни будуть внесені до даного регуляторного акту.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 Показником результативності рішення є сума надходжень до сільського бюджету місцевих податків та питома вага надходжень від місцевих податків у сумі доходів  бюджету.

Розмір надходжень до державного га місцевих бюджетів інших рівнів, пов’язаних з прийняттям зазначеного проекту рішення, не зміниться.

Дія регуляторного акту поширюється на  7 суб’єкти господарювання. В результаті прийняття рішення, додаткові надходження до сільського бюджету складуть 54тис. грн.

Проект рішення оприлюднюється в Інтернеті на веб – сайті Сватівськоїрайоної  ради  в розділі «регуляторна політика» та розміщується на інформаційному стенді у приміщенні сільської ради.

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі прогнозні статистичні показники:

 

тис.грн.

Назва показника

2018 рік

(очікувані)

2019рік

(очікувані у зв'язку з прийняттям рішення)

Єдиний податок

516

570000

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Оцінка ефективності регуляторного акту буде здійснена за допомогою  проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акту.

Джерелами інформації для відстеження результативності регуляторного акта будуть фактичні дані  Сватівської ОДПІ ГУ ДФС  у Луганській області.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через півроку після набрання чинності регуляторного акта.

Повторне відстеження плануються здійснити через рік після набуття чинності  регуляторного  акта.

Періодичне відстеження буде здійснюватись раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

У рамках статистичного методу відстеження аналіз офіційної статистичної інформації  буде проводитися щодо розміру надходжень до сільського       бюджету та кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

  Згідно з п.12.4.1. ст. 12 Податкового кодексу України до повноважень сільських рад щодо податків та зборів належать в т.ч. встановлення ставок місцевих податків та зборів в межах ставок, визначених Податковим Кодексом.

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, повноваження

щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції сесії відповідної ради.

 

Сільський голова                                                             Т.В.Шевельова 

 

 

 

 

КОВАЛІВСЬКА   СІЛЬСЬКА    РАДА

 ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

  ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я № 24/3

08 червня 2018 року                                                            с.Ковалівка     

Про встановлення  ставок податку   на нерухоме майно,

відмінне від   земельної   ділянки на 2019 рік 

на території  Ковалівської сільської ради

      Відповідно до статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,керуючись положеннями статей 4,10,12 Податкового кодексу України,пунктом  24 статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою наповнення сільського бюджету, Ковалівська сільська рада ВИРІШИЛА:

1.Обговорити ставки податку на нерухоме майно(Додаток 1.1), відмінне від земельної ділянки  на 2019 рік на території Ковалівської ї сільської ради відповідно до Положення (Додаток 1).

2.Контроль за правильністю обчислення, повнотою та своєчасністю сплати до сільського бюджету місцевих  податків здійснюється Сватівською об’єднаною державною податковою інспекцією Головного управління ДФС у Луганській  області. 

 3.Оприлюднити  даний проект   рішення   на офіційному сайті Сватівської районної  ради та інформаційному стенді сільської ради,у виданні газети «Новини Сватівщини».

4.Дане  рішення  набирає чинності з 01.01.2019 року.

5.Визначити строк в один місяць з дня оприлюднення регуляторного акту, протягом якого будуть надходити зауваження та пропозиції.

6.Після спливу місячного терміну – розглянути пропозиції і зауваження , та затвердити даний проект на черговій сесії сільської ради

7.Контроль за виконанням рішення покласти постійну комісію сільської ради з питань аграрної політики,земельних ресурсів та екології.

   

    Сільський голова                                        Т.В.Шевельов

 

 

 

Додаток 1

до проекту рішення № 24/3

сесії Ковалівської сільської

ради 7 скликання від 08.06.2018року

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

(в складі податку на майно)

1.Платників податку на  нерухоме  майно, відмінне  від земельної ділянки(далі – податок)  визначено пунктом 266.1 статті 266 Податкового кодексу України це фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, розташованої на території Ковалівської сільської ради.

2.Об’єкти оподаткування визначено підпунктом 266.2.1 статті 266 Податкового кодексу України. В підпункті 266.2.2  статті 266 Податкового кодексу України визначено, що не відноситься до об'єктів оподаткування.

3.Базу оподаткування визначено пунктом 266.3 статті 266 Податкового кодексу України.

4.Пільги зі  сплати податку та особливості їх застосування визначено пунктом  266.4  статті 266 Податкового кодексу України. Перелік пільг викладено у додатку 1 «Пільги зі  сплати податку на  нерухоме  майно, відмінне  від земельної ділянки» до  даного  Положення.

Пільги для фізичних осіб не застосовуються до:

- об’єктів оподаткування, якщо  їх площа перевищує п’ятикратний розмір  неоподатковуваної площі, встановленої підпунктом 266.4.1 цього пункту;

- об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів що (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

5. Ставки податку визначено  відповідно до пункту 266.5. статті 266 Податкового кодексу  України та викладено  у додатку 2«Ставки на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» до  даного Положення.

6. Базовий податковий період  визначено пунктом 266.6 статті 266 Податкового кодексу України.

7. Порядок обчислення суми податку визначено пунктами 266.7, 266.8 статті  266 Податкового  кодексу України.

8.Порядок та строки сплати податку визначено пунктами 266.9, 266.10 статті  266 Податкового  кодексу України.

 

 

 

 

Додаток 1.1

до  проекту рішення

Ковалівської сільської ради

 від 08.06.2018 року за № 24/3

 

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Ставки встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01 січня 2019 року.

Адміністративно-територіальна одиниця,
на яку поширюється дія рішення органу місцевого самоврядування:

Код області

Код району

Код КОАТУУ

Назва

44

240

4424081500

Ковалівська сільська рада

       
       
       
       
       
       
       

 

Класифікація будівель та споруд
(відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 17.08.2000 р. № 507)

Ставки податку
(у % від розміру мінімальної заробітної плати)

за 1 кв. метр

Код

Назва

Для юридичних осіб

Для фізичних осіб
(в т. ч. ФОП)

 

 

1 зона*

2

зона*

3

зона*

1

зона*

2

зона*

3

зона*

1

2

3

4

5

6

7

8

11

                Будівлі житлові

   

111

Будинки одноквартирні

 

1110

Будинки одноквартирні

 

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови 

0,300

-

-

0,100

-

-

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності 

0,300

-

-

0,100

-

-

1110.3

Будинки садибного типу 

0,300

-

-

0,100

-

-

1110.4

Будинки дачні та садові 

0,300

-

-

0,300

-

-

112 

Будинки з двома та більше квартирами 

х

х

х

х

х

х

1121 

Будинки з двома квартирами 

х

х

х

х

х

х

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови 

0,300

-

-

0,100

-

-

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності 

0,300

-

-

0,100

-

-

1122 

Будинки з трьома та більше квартирами 

х

х

х

х

х

х

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови 

-

-

-

-

-

-

1122.2

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні 

-

-

-

-

-

-

1122.3

Будинки житлові готельного типу 

-

-

-

 

-

-

113 

Гуртожитки

х

х

х

х

х

х

1130.1

Гуртожитки для робітників та службовців 

Не є об’єктом  оподаткування
(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)

1130.2

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів 

Не є об’єктом  оподаткування
(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)

1130.3

Гуртожитки для учнів навчальних закладів 

Не є об’єктом  оподаткування
(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)

1130.4

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів 

Не є об’єктом  оподаткування
(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)

1130.5

Будинки дитини та сирітські будинки 

Не є об’єктом  оподаткування
(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)

1130.6

Будинки для біженців, притулки для бездомних 

Не є об’єктом  оподаткування
(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)

1130.9

Будинки для колективного проживання інші 

Не є об’єктом  оподаткування
(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)

12 

Будівлі нежитлові 

х

х

х

х

х

х

 

121 

Готелі, ресторани та подібні будівлі 

х

х

х

х

х

х

 

1211 

Будівлі готельні 

х

х

х

х

х

х

 

1211.1

Готелі 

-

-

-

-

-

-

 

1211.2

Мотелі 

-

-

-

-

-

-

 

1211.3

Кемпінги 

-

-

-

-

-

-

 

1211.4

Пансіонати 

-

-

-

-

-

-

 

1211.5

Ресторани та бари 

-

-

-

-

-

-

 

1212 

Інші будівлі для тимчасового проживання 

х

х

х

х

х

х

 

1212.1

Туристичні бази та гірські притулки 

--

-

-

-

-

-

 

1212.2

Дитячі та сімейні табори відпочинку 

0.300

-

-

0,100

-

-

 

1212.3

Центри та будинки відпочинку 

0,3 00

-

-

0,100

-

-

 

1212.9

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше 

0,300

-

-

0,100

-

-

 

122 

Будівлі офісні 

х

х

х

х

х

х

 

1220 

Будівлі офісні 

х

х

х

х

х

х

 

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління

Не є об’єктом  оподаткування
(пп. 266.2.2 а) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування 

-

-

-

-

-

-

 

1220.3

Будівлі органів правосуддя

-

-

-

-

-

-

 

1220.4

Будівлі закордонних представництв 

-

-

-

-

-

-

 

1220.5

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств 

0,300

-

-

0,100

-

-

 

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші 

0,300

-

-

0,100

-

-

 

123 

Будівлі торговельні 

х

х

х

х

х

х

 

1230 

Будівлі торговельні 

х

х

х

х

х

х

 

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини 

-

-

-

-

-

-

 

1230.2

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків 

-

-

-

-

-

-

 

1230.3

Станції технічного обслуговування автомобілів 

0,300

-

-

0,100

-

-

 

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні та т. ін. 

0,300

-

-

0,100

-

-

 

1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування 

0,300

-

-

0,100

-

-

 

1230.6

Будівлі підприємств побутового обслуговування 

0,300

-

-

0,100

-

-

 

1230.9

Будівлі торговельні інші 

0,300

-

-

0,100

-

-

 

124 

Будівлі транспорту та засобів зв'язку 

х

х

х

х

х

х

 

1241 

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв'язку та пов'язані з ними будівлі 

х

х

х

х

х

х

 

1241.1

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту 

-

-

-

-

-

-

 

1241.2

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту 

-

-

-

-

-

-

 

1241.3

Будівлі міського електротранспорту 

-

-

-

-

-

-

 

1241.4

Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту 

-

-

-

-

-

-

 

1241.5

Морські та річкові вокзали, маяки та пов'язані з ними будівлі 

-

-

-

-

-

-

 

1241.6 

Будівлі станцій підвісних та канатних доріг 

-

-

-

-

-

-

 

1241.7

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів та т. ін. 

0,300

-

-

-

-

-

 

1241.8

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо 

-

-

-

-

-

-

 

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв'язку інші 

0,300

-

-

-

-

-

 

1242 

Гаражі 

х

х

х

х

х

х

 

1242.1

Гаражі наземні 

0,300

-

-

0,100

-

-

 

1242.2

Гаражі підземні 

-

-

-

-

-

-

 

1242.3

Стоянки автомобільні криті 

0,300

-

-

0,100

-

-

 

1242.4

Навіси для велосипедів 

0,300

-

-

0,100

-

-

 

125 

Будівлі промислові та склади 

х

х

х

х

х

х

 

1251 

Будівлі промислові

х

х

х

х

х

х

 

1251.1

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості 

Будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств звільнені від оподаткування
(пп. 266.2.2 є) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)

1251.2

Будівлі підприємств чорної металургії 

1251.3

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості 

1251.4

Будівлі підприємств легкої промисловості 

1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості 

1251.6

Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості 

1251.7

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості 

1251.8

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості 

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне 

1252 

Резервуари, силоси та склади

х

х

х

х

х

х

 

  

Цей клас включає:
- резервуари та ємності
- резервуари для нафти та газу
- силоси для зерна, цементу та інших сипких мас
- холодильники та спеціальні склади
Цей клас включає також:
- складські майданчики
Цей клас не включає:
- сільськогосподарські силоси та складські будівлі, що використовуються для сільського господарства (1271)
- водонапірні башти (2222)
- нафтотермінали (2303) 

х

х

х

х

х

х

 

1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу 

0,300

-

-

0,100

-

-

 

1252.2

Резервуари та ємності інші 

0,300

-

-

0,100

-

-

 

1252.3

Силоси для зерна 

0,300

-

-

0,100

-

-

 

1252.4

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів 

0,300

-

-

0,100

-

-

 

1252.5

Склади спеціальні товарні 

0,300

-

-

0,100

-

-

 

1252.6

Холодильники 

0,300

-

-

0,100

-

-

 

1252.7

Складські майданчики 

0,300

-

-

0,100

-

-

 

1252.8

Склади універсальні 

0,300

-

-

0,100

-

-

 

1252.9

Склади та сховища інші 

0,300

-

-

0,100

-

-

 

126 

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення 

х

х

х

х

х

х

 

1261 

Будівлі для публічних виступів 

х

х

х

х

х

х

 

1261.1

Театри, кінотеатри та концертні зали

0,300

-

-

0,100

-

-

 

1261.2

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів 

-

-

-

-

-

-

 

1261.3

Цирки 

-

-

-

-

-

-

 

1261.4

Казино, ігорні будинки 

-

-

-

-

-

-

 

1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки 

0,300

-

-

0,100

-

-

 

1261.9

Будівлі для публічних виступів інші 

-

-

-

-

-

-

 

1262 

Музеї та бібліотеки 

х

х

х

х

х

х

 

1262.1

Музеї та художні галереї 

0,300

-

-

0,100

-

-

 

1262.2

Бібліотеки, книгосховища 

0,300

-

-

0,100

-

-

 

1262.3

Технічні центри 

-

-

-

-

-

-

 

1262.4

Планетарії 

-

-

-

-

-

-

 

1262.5

Будівлі архівів 

-

-

-

-

-

-

 

1262.6

Будівлі зоологічних та ботанічних садів 

-

-

-

-

-

-

 

1263 

Будівлі навчальних та дослідних закладів

х

х

х

х

х

х

 

1263.1

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ 

-

-

-

-

-

-

 

1263.2

Будівлі вищих навчальних закладів 

-

-

-

-

-

-

 

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів  

Будівлі загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг, не є об’єктом  оподаткування (пп. 266.2.2 і) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)

1263.4

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів 

0,300

-

-

-

-

-

 

1263.5

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів 

-

Будівлі дошкільних навчальних закладів, що використовуються для надання освітніх послуг, не є об’єктом  оподаткування
(пп. 266.2.2 і) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)

1263.6

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з фізичними або розумовими вадами 

-

-

-

-

-

-

 

1263.7

Будівлі закладів з фахової перепідготовки 

-

-

-

-

-

-

 

1263.8 

Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій 

-

-

-

-

-

-

 

1263.9

Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші 

-

-

-

-

-

-

 

1264 

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів 

х

х

х

х

х

х

 

1264.1

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів 

0,300

-

-

0,100

-

-

 

1264.2

Лікарні профільні, диспансери 

0,300

-

-

0,100

-

-

 

1264.3

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки 

0,300

-

-

0,100

-

-

 

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації 

0,300

-

-

0,100

-

-

 

1264.5

Шпиталі виправних закладів, в'язниць та збройних сил 

-

-

-

-

-

-

 

1264.6

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації 

-

-

-

-

-

-

 

1264.9

Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші 

-

-

-

-

-

-

 

1265 

Зали спортивні 

х

х

х

х

х

х

 

1265.1

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні та т. ін. 

-

-

-

-

-

-

 

1265.2

Басейни криті для плавання 

-

-

-

-

-

-

 

1265.3

Хокейні та льодові стадіони криті 

-

-

-

-

-

-

 

1265.4

Манежі легкоатлетичні 

-

-

-

-

-

-

 

1265.5

Тири 

-

-

-

-

-

-

 

1265.6

Зали спортивні інші 

-

-

-

-

-

-

 

127 

Будівлі нежитлові інші 

х

х

х

х

х

х

 

1271 

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства

х

х

х

х

х

х

 

1271.1

Будівлі для тваринництва 

Будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності, не є об’єктом  оподаткування (пп. 266.2.2 ж) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)

1271.2

Будівлі для птахівництва 

1271.3

Будівлі для зберігання зерна 

1271.4

Будівлі силосні та сінажні 

1271.5

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства 

1271.6

Будівлі тепличного господарства 

1271.7

Будівлі рибного господарства 

1271.8

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва 

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення інші 

0,01

-

-

0,01

-

-

 

1272 

Будівлі для культової та релігійної діяльності

х

х

х

х

х

х

 

  

Цей клас включає:
- церкви, каплиці, мечеті, синагоги та т. ін.
Цей клас включає також:
- цвинтарі та похоронні споруди, ритуальні зали, крематорії
Цей клас не включає:
- світські релігійні будівлі, що використовуються як музеї (1262)
- культові та релігійні будівлі, що не використовуються за призначенням, а є пам'ятками історії та архітектури (1273) 

х

х

х

х

х

х

 

1272.1 

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги та т. ін. 

Об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність, не є об’єктом  оподаткування
(пп. 266.2.2 и) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)

1272.2

Похоронні бюро та ритуальні зали 

0,300

-

-

0,100

-

-

 

1272.3

Цвинтарі та крематорії 

0.300

-

-

0.100

-

-

 

1273 

Пам'ятки історичні та такі, що охороняються державою 

х

х

х

х

х

х

 

1273.1

Пам’ятки історії та архітектури 

0,010

-

-

-

-

-

 

1273.2

Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою 

-

-

-

-

-

-

 

1273.3

Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї 

 

 

 

 

 

 

 

1274 

Будівлі інші, не класифіковані раніше 

х

х

х

х

х

х

 

1274.1

Казарми збройних сил 

0,300

-

-

-

-

-

 

1274.2

Будівлі міліцейських та пожежних служб 

0,300

-

-

-

-

-

 

1274.3

Будівлі виправних закладів, в'язниць та слідчих ізоляторів 

-

-

-

-

-

-

 

1274.4

Будівлі лазень та пралень 

0,300

-

-

0,100

-

-

 

1274.5

Будівлі з облаштування населених пунктів 

-

-

-

-

-

-

 

                             

 

Додаткові пільги для фізичних та юридичних осіб, відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2019 рік не приймалися.

 

 

Сільський голова                                                                                                                         Т.В.Шевельова

 

 

 

 

 

Додаток 1.1

до  проекту рішення

Ковалівської сільської ради

 від 08.06.2018 року за № 24/3

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 1

Пільги встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01 січня 2019 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об'єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об'єднаної територіальної громади

44

240

4424081500

Ковалівська сільська рада

 

Група платників, категорія/класифікація будівель та споруд

Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов'язання за рік)

Для квартири /квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів

100

 

для житлового будинку /будинків незалежно від їх кількості – на 120кв. метрів

100

 

для різних типів об’єктів житлової нерухомості в тому числі їх часток ( у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири / квартир та житлового будинку /будинків , у тому числі їх часток0, -180 кв. метрів

 

100

 

 

секретар Ковалівської сільської       ради                                 М.О.Гнесь

____________
1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення Ковалівської сільської ради «Про затвердження ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2019 рік на території Ковалівської сільської ради»

Цей аналіз регуляторного  впливу розроблений відповідно до вимог Закону України від11.09.2003 № 1160-ІУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1151 та Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-УІ (із змінами і доповненнями).

Додаток 1
до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта

1.Визначення  проблеми

Стаття 10 Податкового кодексу України  визначає вичерпний перелік місцевих податків та зборів, порядок їх адміністрування, врегулювання  відносин, що виникають в процесі встановлення та скасування податків та зборів.                                                                                                             

У відповідності до статті 69 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 року № 2456-УІ,  змін, внесених до Податкового кодексу України  Законами України  від 20.12.2016 року № 1791-VІІІ «Про внесення змін до Податкового Кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних  надходжень у 2018 році» та від  21.12.2016 року № 1797-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» та в зв’язку із оприлюдненням проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового рішення про встановлення місцевих податків і зборів, Типового положення про оподаткування платою за землю, Типового положення про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», виникла необхідність прийняття рішення «Про затвердження ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2019 рік на території Ковалівської сільської ради» .

  Рішення «Про затвердження ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2019 рік на території Ковалівської сільської ради» є нормативно-правовим актом, який офіційно оприлюднюється до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період).В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом. У разі якщо сільська рада не прийняла рішення, що є обов’язковими згідно з нормами  Кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм  Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю буде справляться із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному,в якому планується застосування плати за землю.

Запропонованим проектом рішення «Про затвердження ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2019 рік на території Ковалівської

сільської ради» ставки податків, запроваджених на  території  Ковалівської сільської ради  у 2018 році на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  в 2019 році збільшується.

Загалом, прийняття даного регуляторного акта забезпечить збільшення надходжень місцевих податків до  сільського бюджету.

Основні групи, на які проблема має вплив:

 

Групи

Так

Ні

1

2

3

Громадяни

відсутність коштів сільського бюджету не дозволяє виконувати бюджетні програми в повному обсязі

 

Держава

недотримання соціальних стандартів, неможливість забезпечити якісний рівень життя призведе до підвищення рівня соціальної напруги, виникнення політичної та соціальної нестабільності в суспільстві

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суб’єкти господарювання,

Сплата податку  в розмірах, встановлених сільською радою

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 II. Цілі державного регулювання

Проект рішення розроблено з ціллю:

- виконання вимог чинного законодавства;

- врегулювання правовідносин між  Ковалівською сільською радою  фізичними особами  та суб’єктами господарювання;

- відкритість процедури, прозорість органу  місцевого  самоврядування при  вирішенні питань, пов’язаних  зі  справлянням  місцевих податків;

- встановлення ставок місцевих податків, які б враховували особливості території, інтереси громадян та дозволили б збільшити надходження до сільського бюджету для виконання Програми соціально – економічного розвитку.

 

 III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів досягнення  цілей 

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива № 1:

залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін

 

По закінченню 2018 року рішення має бути скасовано як таке, що не пройшло регуляторну процедуру і не поширюється на подальші періоди.  Рішення не відповідає вимогам проекту постанови «Про затвердження Типового рішення про встановлення місцевих податків і зборів, Типового положення про оподаткування платою за землю, Типового положення про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».

 Відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу податки будуть справлятися із застосуванням мінімальних ставок податку, а плата за землю буде справлятися із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня 2018 року, що передує бюджетному, в якому планується застосування плати за землю, що суттєво погіршить надходження до місцевого бюджету.

Альтернатива № 2:

прийняти регуляторний акт, положення якого повністю відповідають вимогам законодавства

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання . Надасть можливість привести рішення у відповідність до норм Податкового кодексу та проекту постанови . Сприятиме збільшенню надходжень до сільського бюджету

 

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей:

1)Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива № 1:

залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін

 

 Можливо, покращиться інвестиційна привабливість території через мінімальні ставки податків

 Невиконання вимог чинного  законодавства.  Втрати бюджету через  застосування мінімальних ставок податків,як це передбачено підпунктом 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу,що суттєво погіршить надходження до сільського бюджету

Альтернатива № 2:

прийняти регуляторний акт, положення якого повністю відповідають вимогам законодавства

   Збільшення надходжень до бюджету сільської ради.        Підвищення рівня довіри до місцевої влади за причини встановлення доцільних та обгрунтованих розмірів ставок місцевих податків з урахуванням рівня платоспроможності суб’єктів господарювання.

   Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

    Дозволить наповнювати сільський бюджет власними надходженнями.

Зменшення  надходжень через надання пільг.

Існування ризику переходу діяльності суб’єктів господарювання в «тінь» за причини сплати податків

Витрати, пов'язані з розробкою проекту регуляторного акта (витрати робочого часу спеціалістів, пов’язані з підготовкою регуляторного акта)

2)Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива № 1:

Залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін

 У 2019 році податки будуть сплачуватись за мінімальними ставками

 Втратять пільги соціально незахищені жителі села. Виконання не  в  повній мірі бюджетних програм, відсутність коштів на реалізацію соціальних проектів

 

Альтернатива № 2:

прийняти регуляторний акт, положення якого повністю відповідають вимогам законодавства

Звільнення від сплати податків соціально незахищених жителів сільської  ради.

   Отримання  послуг  соціальної сфери та благоустрою

Більш захищені верстви населення будуть платити податок за ставками згідно рішення Ковалівської сільської ради. У разі переходу діяльності суб’єктів господарювання в «тінь» можливе зниження  кількості  робочих місць та  розміру заробітної  плати

 

 

3)Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 0

4

3

7

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

57

43

100

В зв’язку з відсутністю суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва, що підпадають під дію регуляторного акту,витрати на  одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного  акта згідно Додатка 2 до Методики проведення аналізу впливу  регуляторного акта не розраховувалися.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результатив-ності (за чотири-бальноюсисте-мою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива № 1:

залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін

1

Проблема продовжує існувати. Часткове вирішення проблеми.

Рішення «Про затвердження ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2018 рік на території Ковалівської сільської ради», для суб’єктів господарювання та  фізичних осіб, які будуть сплачувати податки за мінімальними ставками та втратять додаткові пільги. Зменшаться надходження до сільського бюджету

Альтернатива № 2:

прийняти регуляторний акт, положення якого повністю відповідають вимогам законодавства

4

Затвердження такого регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених цілей повною мірою.                                               

  Регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначених проблем та принципам державної регуляторної політики

 

 

 

  

Рейтинг результативності досягнення цілей

 

Рейтинг результатив-ності

Вигоди

(підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива

 № 1:

 залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін

0

Зменшення надходжень у місцевий бюджет.

Втратять пільги соціально незахищені жителі села та окремі суб’єкти господарювання.                    Малозабезпечені верстви населення не спроможні платити великі податки

 Останнє місце у рейтингу.   Не враховані зміни.          Зменшаться надходження до сільського бюджету. Підвищення  соціальної напруги

Альтернатива № 2:

прийняти регуляторний акт, положення якого повністю відповідають вимогам законодавства

 Додаткові пільги  для  окремих категорій населення та суб’єктів господарювання.

Суб'єкти господарювання будуть платити податок за ставками згідно рішення Ковалівської сільської  ради.

Зменшення надходжень на суму пільг у місцевий бюджет

 Перше місце у рейтингу. Регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Збільшення надходжень до сільського бюджету

 

 

Переваги  обраної альтернативи

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива№1:залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін

 Не вибрана – недостатнє наповнення  сільського бюджету. Неповна  реалізація Програми соціальн–економічного розвитку сільської  ради

 

Х 

Альтернатива № 2:    прийняти регуляторний акт, положення якого повністю відповідають вимогам законодавства

 Альтернатива є  доцільною –  рішення приведене у відповідність до  норм чинного  законодавства, забезпечує  наповнення  сільського  бюджету, дозволяє реалізувати програму  соціально – економічного розвитку

Зміни у Податковому кодексі України, зниження платоспроможності платників податків, зменшення кількості суб’єктів господарювання. Політична та економічна ситуація в країні

Таким  чином для  реалізації обрано  альтернативу № 2- встановлення  економічно  обґрунтованих розмірів  ставок місцевих податків з метою можливості сплати податків  суб’єктами господарювання та  фізичними особами для наповнення  сільського бюджету.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Зазначену  проблему планується розв'язати шляхом:

винесення на розгляд Ковалівської сільської ради проекту рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів» на 2019 рік;

інформування платників про встановлені правила справляння податків  на 2019 рік;

сприяння веденню підприємницької діяльності суб'єктами господарювання, які є платниками місцевих податків,з метою росту рівня їх платоспроможності;

забезпечення надходжень встановлених податків до сільського бюджету.

Принципи та заходи досягнення цілей регулювання:

регулювання побудоване відповідно до принципів державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, передбачуваності, гласності;

відповідність вимогам чинного законодавства України;

державне регулювання здійснюється органом місцевого самоврядування у межах наданих повноважень відповідно до чинного законодавства України;

поєднання місцевих та державних інтересів.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи

органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів місцевого самоврядування згідно з додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не проводився через відсутність суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва. Проведено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва - Тест малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного впливу.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 Зазначений проект  нормативно-правового акту є загальнообов’язковим до застосування  на території Ковалівської сільської ради  та  має необмежений термін дії. В разі внесення змін до чинного  законодавства України в частині справляння місцевих податків та зборів, відповідні зміни будуть внесені до даного регуляторного акту.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 Показником результативності рішення є сума надходжень до сільського бюджету місцевих податків та питома вага надходжень від місцевих податків у сумі доходів  бюджету.

Розмір надходжень до державного га місцевих бюджетів інших рівнів, пов’язаних з прийняттям зазначеного проекту рішення, не зміниться.

Дія регуляторного акту поширюється на  7 суб’єкти господарювання. В результаті прийняття рішення, додаткові надходження до сільського бюджету складуть 3,3 тис. грн.

Проект рішення оприлюднюється в Інтернеті на веб – Сватівської районної ради  в розділі «регуляторна політика» та розміщується на інформаційному стенді у приміщенні сільської ради.

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі прогнозні статистичні показники:

  

тис.грн.

Назва показника

2018 рік

(очікувані)

2019рік

(очікувані у зв'язку з прийняттям рішення)

Податок на нерухоме майно, відмінне  від земельної ділянки

356666

360000

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Оцінка ефективності регуляторного акту буде здійснена за допомогою  проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акту.

Джерелами інформації для відстеження результативності регуляторного акта будуть фактичні дані  Сватівської ОДПІ ГУ ДФС  у Луганській області.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через півроку після набрання чинності регуляторного акта.

Повторне відстеження плануються здійснити через рік після набуття чинності  регуляторного  акта.

Періодичне відстеження буде здійснюватись раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

У рамках статистичного методу відстеження аналіз офіційної статистичної інформації  буде проводитися щодо розміру надходжень до сільського       бюджету та кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

 

 Згідно з п.12.4.1. ст. 12 Податкового кодексу України до повноважень сільських рад щодо податків та зборів належать в т.ч. встановлення ставок місцевих податків та зборів в межах ставок, визначених Податковим Кодексом.

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, повноваження,щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції сесії відповідної ради.

 

Ковалівський сільський голова                                           Т.В.Шевельова

 

 

 

 

КОВАЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №  24/1

 

Від   08червня 2018 року                                                                 с.Ковалівка

 

Про встановлення  ставок  земельного податку та розмір

 орендної плати за земльні ділянки  на 2019 рік

на території  Ковалівської сільської ради

 

Відповідно до статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,керуючись положеннями статей 4,10,12 Податкового кодексу України,пунктом  24 статті  26ч1.ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою наповнення сільського бюджету, сесія Ковалівськоїсільської ради

ВИРІШИЛА:

1.Обговорити :  ставки земельного  податку згідно з Додатком1;та розмір  орендної плати згідно з Додатком  3;пільги для фізичних та юридичних осіб надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу україни ,за переліком згідно з Додатком 4 за земельні ділянки на 2019 р., які розташовані на території Ковалівської сільської ради відповідно до Положення згідно з Додатком 2.

2.Контроль за правильністю обчислення, повнотою та своєчасністю сплати до сільського бюджету місцевих  податків здійснюється Сватівською об’єднаною державною податковою інспекцією Головного управління ДФС у Луганській  області. 

3. Оприлюднити  даний проект  рішення   на офіційному сайті Сватівської районої  ради та інформаційному стенді сільської ради,у виданні газети «Новини Сватівщини»

4.Дане  рішення  набирає чинності з 01.01.2019 року.

5.Контроль за виконанням рішення покласти постійну комісію сільської ради з питань аграрної політики , земельних ресурсів та екології

Ковалівський сільський голова                              Т.В.Шевельова

 

 

 

 

Додаток 2

 до рішення 24/1 сесії

Ковалівської сільської

                                                    ради 7 скликання від 08.06.2018року

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО  ОПОДАТКУВАННЯ ПЛАТОЮ ЗА   ЗЕМЛЮ

                                 (в складі податку на майно)

1.Платники плати за землю:

а) платників земельного податку визначено статтею 269 Податкового кодексу України;

б)платників орендної плати визначено пунктом 288.2 статті 288 Податкового кодексу України. 

2.Об’єкти оподаткування визначено:

а) земельним податком - статтею 270 Податкового кодексу України;

б) орендною платою – пунктом288.3статті 288 Податкового кодексу України. 

3.База оподаткування:

а)базу оподаткування земельним податком визначено статтею 271 Податкового кодексу України;

б)базу оподаткування орендною платою визначено пунктом 288.4 статті 288 Податкового кодексу України.

4. Податок за лісові землі справляється згідно статті 273Податкового кодексу України як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством. Ставка податку  за 1 га нелісових  земель, які надані  у  встановленому порядку та  використовуються  для  потреб лісового господарства - 1%.

5.Ставки земельного податку визначено статтями 274, 277 Податкового кодексу України згідно додатку 1 «Ставки земельного податку» до данного Положення.                                                                                                                    6.Розмірорендної плати визначено пунктом 288.5 статті 288 Податкового кодексу України.

7.Перелік пільг для фізичних осіб визначено статтею 281 Податкового кодексу України,  для юридичних осіб - статтею 282 Податкового кодексу України.

8.Перелік земельних ділянок, які не підлягають  оподаткуванню земельним податком визначено статтею 283 Податкового кодексу України.

9.Перелік  пільг, наданих у межах  норм пункту 284.1 статті 284 Податкового  кодексу України визначено у додатку 2 «Пільги зі сплати земельного податку» до данного Положення.

10.Порядок та особливості застосування пільг визначено пунктами 284.2,  284.3 статті 284 Податкового кодексу України.

11.Податковий період  для плати за землю  визначено статтею 285 Податкового кодексу України. 

12. Порядок обчислення плати за землю визначено статтею 286 Податкового кодексу України.

13. Строк сплати плати за землю визначено статтею 287 Податкового кодексу України.

14.Індексація нормативної грошової оцінки земель  визначена статтею 289 Податкового кодексу України.

 

Сільський голова                                                    Т.В.Шевельова                                                                                          

 

 


Додаток 1

 до рішення 24/1 сесії

Ковалівської сільської

                                                    ради 7 скликання від 08.06.2018року

 

СТАВКИ
земельного податку 1

Ставки встановлюються на 2019  рік та вводяться в дію з 01 січня 2019 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об'єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

 

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об'єднаної територіальної громади

44

240

4424081500

Ковалівська сільська рада

 

Вид цільового призначення земель 2

Ставки податку 3
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

код 2

найменування 2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

01

Землі сільськогосподарського призначення

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 4

 0,300

0,300 

5,000 

5,000 

01.02

Для ведення фермерського господарства 4

 0,300

0,300 

5,000 

5,000 

01.03

Для ведення особистого селянського господарства 4

 0,300

0,300 

5,000 

5,000 

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства 4

 0,300

0,300 

5,000 

5,000 

01.05

Для індивідуального садівництва 4

 0,300

0,300 

5,000 

5,000 

01.06

Для колективного садівництва 4

 0,300

0,300 

5,000 

5,000 

01.07

Для городництва 4

 0,300

0,300 

5,000 

5,000 

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби 4

 0,300

0,300 

5,000 

5,000 

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

 0,300

0,300 

5,000 

5,000 

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

 0,300

0,300 

5,000 

5,000 

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

 0,300

0,300 

5,000 

5,000 

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

 0,300

0,300 

5,000 

5,000 

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

 0,300

0,300 

5,000 

5,000 

01.14

Для цілей підрозділів 01.01 - 01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 0,300

0,300 

5,000 

5,000 

02

Землі житлової забудови

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 4

0,050 

 0,050

3,000 

3,000 

02.02

Для колективного житлового будівництва 4

3,000 

3,000 

3,000 

3,000 

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

3,000 

3,000 

3,000 

3,000 

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

3,000 

3,000 

3,000 

3,000 

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

0.050

0.050

3,000 

3,000 

02.06

Для колективного гаражного будівництва

3,000 

3,000 

3,000 

3,000 

02.07

Для іншої житлової забудови

3,000 

3,000 

3,000 

3,000 

02.08

Для цілей підрозділів 02.01 - 02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000 

3,000 

3,000 

3,000 

03

Землі громадської забудови

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування 4

0,100

0,100

5,000 

5,000 

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 4

0,100

0,100

5,000 

5,000 

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги 4

0,100

0,100

5,000 

5,000 

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 4

0,100

0,100

5,000 

5,000 

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування 4

0,100

0,100

5,000 

5,000 

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів 4

0,100

0,100

5,000 

5,000 

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

1,000 

1,000 

5,000 

5,000 

03.08

Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

1,000 

1,000 

5,000 

5,000 

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

1,000 

1,000 

5,000 

5,000 

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

1,000 

1,000 

5,000 

5,000 

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування

1,000 

1,000 

5,000 

5,000 

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС 4

1,000 

1,000 

5,000 

5,000 

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

1,000 

1,000 

5,000 

5,000 

03.16

Для цілей підрозділів 03.01 - 03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000 

1,000 

5,000 

5,000 

04

Землі природно-заповідного фонду

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

04.02

Для збереження та використання природних заповідників 4

3,000 

3,000 

5,000 

5,000 

04.03

Для збереження та використання національних природних парків 4

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів 4

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

04.07

Для збереження та використання
парків - пам'яток садово-паркового мистецтва

04.08

Для збереження та використання заказників

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

3,000 

3,000 

5,000 

5,000 

04.10

Для збереження та використання пам'яток природи

3,000 

3,000 

5,000 

5,000 

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

05

Землі іншого природоохоронного призначення

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів 4

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

06.03

Для інших оздоровчих цілей

06.04

Для цілей підрозділів 06.01 - 06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

07

Землі рекреаційного призначення

07.01

Для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення 4

07.02

Для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту 4

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

1,000 

1,000 

5,000 

5,000 

07.04

Для колективного дачного будівництва

07.05

Для цілей підрозділів 07.01 - 07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000 

1,000 

5,000 

5,000 

08

Землі історико-культурного призначення

08.01

Для забезпечення охорони об'єктів культурної спадщини

0.100

0.100

5,000 

5,000 

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

-

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

0.100

0.100

5,000 

5,000 

08.04

Для цілей підрозділів 08.01 - 08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0.100

0.100

5,000 

5,000 

09

Землі лісогосподарського призначення

09.01

Для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

09.03

Для цілей підрозділів 09.01 - 09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

10

Землі водного фонду

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об'єктами

 0,050

 0,050

0,500 

0,500 

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

 0,050

 0,050

0,500 

0,500 

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

  0,050

 0,050

0,500 

0,500 

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

 0,050

 0,050

0,500 

0,500 

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

 0,050

 0,050

0,500 

0,500 

10.06

Для сінокосіння

 0,300

0,300 

0,500 

0,500 

10.07

Для рибогосподарських потреб

 0,050

0,050 

0,500 

0,500 

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

0,050 

0,050

0,500 

0,500 

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

-

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

 0,050 

 0,050

0,500 

0,500 

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

-

10.12

Для цілей підрозділів 10.01 - 10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

11

Землі промисловості

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами

0.200

0.200

5,000 

5,000 

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

0.200

0.200

5,000 

5,000 

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

0.200

0.200

5,000 

5,000 

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

0.200

0.200

5,000 

5,000 

11.05

Для цілей підрозділів 11.01 - 11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0.200

0.200

5,000 

5,000 

12

Землі транспорту

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

0.200

0.200

5,000 

5,000 

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту

-

-

-

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту

-

-

-

-

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства 4

0.200

0.200

5,000 

5,000 

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

12.06

Для розміщення та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

-

12.10

Для цілей підрозділів 12.01 - 12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0.200

 0.200

5,000 

5,000 

13

Землі зв'язку

13.01

Для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій

0.200

0.200

5,000 

5,000 

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об'єктів поштового зв'язку

0.200

0.200

5,000 

5,000 

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв'язку

0.200

0.200

5,000 

5,000 

13.04

Для цілей підрозділів 13.01 - 13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000 

1,000 

5,000 

5,000 

14

Землі енергетики

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій

3,000 

3,000 

5,000 

5,000 

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії

3,000 

3,000 

5,000 

5,000 

14.03

Для цілей підрозділів 14.01 - 14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

3,000 

3,000 

5,000 

5,000 

15

Землі оборони

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил 4

1,000 

1,000 

5,000 

5,000 

15.02

Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії 4

1,000 

1,000 

5,000 

5,000 

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби 4

1,000 

1,000 

5,000 

5,000 

15.04

Для розміщення та постійної діяльності СБУ 4

1,000 

1,000 

5,000 

5,000 

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби 4

1,000 

1,000 

5,000 

5,000 

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки 4

1,000 

1,000 

5,000 

5,000 

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань 4

1,000 

1,000 

5,000 

5,000 

15.08

Для цілей підрозділів 15.01 - 15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000 

1,000 

5,000 

5,000 

16

Землі запасу

1,000 

1,000 

5,000 

5,000 

17

Землі резервного фонду

1,000 

1,000 

5,000 

5,000 

18

Землі загального користування 4

1,000 

1,000 

5,000 

5,000 

19

Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000 

1,000 

5,000 

5,000 

 

Секретар                                                                               М.О.Гнесь

 

 

 

 

 

Додаток 4

 до рішення 24/1 сесії

Ковалівської сільської

                                                    ради 7 скликання від 08.06.2018року

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, із сплати земельного податку 1

Пільги встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01 січня 2019 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об'єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об'єднаної територіальної громади

44

216

4424081500

Ковалівська сільська рада

 

Група платників, категорія / цільове призначення
земельних ділянок

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов'язання за рік)

інваліди першої і другої групи

100

фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років

100

пенсіонери (за віком)

100

ветеранивійни та особи , на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

100

фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

100

Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів;

100

санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

100

громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

100

дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування , заклади культури , науки, освіти , охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту , які повністю утримаються за рахунок коштів державного або  місцевих бюджетів.

 

100

2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки , передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 281.1 статті 281 Податкового кодексу України , поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

-для ведення особистого селянського господарства- урозмірі не більше як 2 гектари;

для будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд(присадибна ділянка)- не більше 0,25 га;

для індивідуального дачного будівництва- небільше як 0,10 га;

для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 га;

для ведення садівництва- не більш як 0,12 га

Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок,земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи

 

Секретар                                                               М.О.Гнесь

 

 

 

 

 

Додаток 3

 до рішення 24/1 сесії

Ковалівської сільської

                                                    ради 7 скликання від 08.06.2018року

 

Розмір орендної плати за землю на 2019 рік.

 

 

Назва

Ставки орендної плати
(% нормативної грошової оцінки)

Для юридичних осіб

Для

фізичних

осіб

1

2

3

     

Під господарськими будівлями та дворами

8,0

8,0

Комерційне використання

8,0

8,0

Рілля

5,0

5,0

Сіножаті

5,0

5,0

Пасовища

5,0

5,0

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

8,0

8,0

Відумерла спадщина

8,0

8,0

Землі загального користування

5,0

5,0

 

Секретар                                                                            М.О.Гнесь

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Ковалівської  сільської  ради

«Про встановлення  ставок земельного податку та розмір орендної плати на 2019 рік по Ковалівській сільській раді»

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Ковалівської сільської ради «Про встановлення  ставок земельного податку та розмір орендної плати на2019 рік по Ковалівській сільській раді» Регуляторний актр підготовлено згідно з вимогами Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

Визначення та аналіз проблеми на вирішення якої спрямоване державне  регулювання.

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та офіційно оприлюднюють до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування, а саме: податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок, плата за землю, єдиного податку, туристичного збору, збір за місця для паркування транспортних засобів.

Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, якщо сільська  рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов'язковими згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.

Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до сільського бюджету  та є його бюджетно-формуючим  джерелом, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб громади села.

Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податковогокодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини сільського бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку села пропонується прийняти  рішення Ковалівської сільської ради «Про встановлення  ставок земельного податку тарозмір орендної плати на 2019 рік по Ковалівській сільській раді»

 з додатками. Прийняття рішення з даного питання необхідне для прозорого та ефективного встановлення ставок податку на землю,  здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів.

У зв’язку з потребою встановлення податку на землю та  керуючись Податковим кодексом, для визначення надходжень до сільського бюджету виникла необхідність у розробці проекту даного рішення з метою забезпечення надходжень до місцевого  бюджету, регламентування відносин щодо сплати даного податку платниками (фізичними та юридичними особами), які знаходяться на території Ковалівської сільської ради до сільського бюджету.

Причини виникнення проблеми:

У разі неприйняття рішення «Про встановлення  ставок земельного податку тарозмір  орендної плати на 2019 рік по Ковалівськійській сільській раді» , даний податок будуть сплачувати  по мінімальним ставкам, що спричинить втрати дохідної частини бюджету. Як наслідок будуть не профінансовані соціальні програми села.

Підтвердження важливості проблеми:

Важливість проблеми при затвердженні ставок земельного податку полягає в необхідності наповнення місцевого бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати податків на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури села.

Враховуючи, вищевикладене, Ковалівською сільською радою розробляється проект рішення «Про встановлення  ставок земельного податку та розмірорендної плати на 2019 рік по Коваліівській сільській раді» та публікується в засобах масової інформації. В разі прийняття регуляторного акту «Про встановлення  ставок земельного податку та розмір орендної плати на 2019 рік по Ковалівській сільській раді»

надходження до бюджету складатимуть  очікувано 550 тис. грн, що становить  40% від загального бюджету громади.

Основні групи, на які зазначена проблема справляє вплив є:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

-

Держава

+

-

Суб»єкти господарювання,

+

-

у тому числі:

суб»єкти малого підприємництва

+

-

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією сільської ради.

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

Проект регуляторного акту спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

Основними цілями регулювання є:

- здійснити планування та прогнозування надходжень від податку на землю при формуванні бюджету;

- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок податку на землю  з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання відповідно до потреб сільського бюджету;

 - встановити пільги щодо сплати податку на землю;

 - забезпечити додаткові надходження до сільського бюджету, з метою забезпечення належного фінансування програм соціально-економічного та культурного розвитку громади;

- забезпечити своєчасне надходження до сільського бюджету податку на землю;

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування;

- привести рішення сільської ради у відповідність до норм та вимог Податкового кодексу України.

 

  1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

Альтернатива 1

Не виносити на розгляд сесії сільської ради та не приймати  рішення сільської ради «Про встановлення  ставок земельного податку тарозмір  орендної плати на 2019 рік поКовалівській  сільській раді»

 

Альтернатива 2

Прийняти  рішення «Про встановлення  ставок земельного податку та розмір орендної плати на 2019 рік по Ковалівській сільській раді»  у запропонованому вигляді

Альтернатива 3

Встановлення максимальних ставок на 2019 рік

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

 

Зменшення надходжень до сільського бюджету.

 

Альтернатива 2

1. Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

2. Забезпечить відповідні надходження до сільського бюджету від земельного податку

3. Створить сприятливі фінансові можливості сільської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

4. Вдосконалить відносини між сільською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів.

2. Прозорість і гласність у процесі формування розміру орендної плати та плати за землю підвищить імідж сільської влади.

3. Врахування змін у чинному законодавстві у сфері земельних відносин та оподаткування. Дотримання чинного законодавства.

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведенням відстеження результативності даного регуляторного акту та процедур з його опублікування

1. Адміністрування регуляторного акта, складання додаткових угод

2. Контроль за виконанням вимог регуляторного акта

Альтернатива 3

1. Максимальні надходження коштів до сільського бюджету.

2. Спрямування надлишків на соціально- економічний розвиток.

 

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведенням відстеження результативності даного регуляторного акту та процедур з його опублікування

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Сплата земельного податку, за умовами передбаченими Податковим кодексом України

 

Відсутність коштів на благоустрій території

Витрати пов’язані лише зі сплатою земельного податку

Альтернатива 2

1.Сплата земельного податку за обґрунтованими ставками. 2.Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.

3.Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

4.Вдосконалить відносини між сільською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів.

Необхідність переукладення договорів оренди землі, які не відповідають вимогам чинного законодавства.

 

Альтернатива 3

 

 

Вирішення більшої кількості соціальних проблем міста за рахунок значного зростання дохідної частини місцевого бюджету. 

Надмірне податкове навантаження за причини встановлення максимальних ставок податків та зборів, призведе до  нарахування пені та штрафних санкцій за їх несвоєчасну сплату.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

великі

середні

малі

мікро

разом

Кількість суб’єктів підприємницької діяльності, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

4

3

7

Питома вага групи у загальній кількості, %

-

-

57

43

х

 

 

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Сплата земельного податку, за умовами передбаченими Податковим кодексом України

Відсутні

Альтернатива 2

Сплата земельного податку за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян. Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між міською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів

Витрати пов’язані зі сплатою земельного податку

Альтернатива 3

Відсутні

 

Витрати пов’язані зі сплатою  податку

Оцінюючи визначені альтернативи слід зазначити, що перша альтернатива не є прийнятною, оскільки вона веде до порушень норм діючого законодавства та зменшенню надходжень до бюджету. Прийняття другої  альтернативи дасть можливість досягти цілей державного регулювання в найкоротший термін на виконання законодавчих норм.

 

Оскільки на території Ковалівської  сільської ради відсутні середні та великі підприємства сумарні витрати для суб’єктів господарювання згідно Додатку 2 та Додатку 3 не розраховуються.

  1. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

Рейтинг результативності  (досягнення цілей при вирішенні проблеми)

Бал результативності (за

4-х бальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Альтернатива 1

2

цілі прийняття регуляторного акту можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться) деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться не вирішеними.

Альтернатива 2

4

цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті у повній мірі (проблема більше існувати не буде: виконання вимог законодавства та збільшення надходжень до бюджету).

Альтернатива 3

2

цілі прийняття регуляторного акту можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться) деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться не вирішеними.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обгрунтування відповідного місця альтернативи із рейтингу

Альтернатива 2

Держава:

- надходження додаткових коштів до сільського бюджету; - спрямування додаткового фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток громади. 

Громадяни:

Сплата земельного податку  за обґрунтованими ставками Встановлення пільг по сплаті земельного податку  для окремих категорій громадян 

Суб’єкти господарювання: земельного податку  за обґрунтованими ставками. Запровадження коригуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва

Держава:

Витрати, пов'язані з підготовкою регуляторного акта та його офіційним опублікуванням в друкованому засобі масової інформації.

 

Громадяни:

Сплата податків за встановленими ставками

Суб’єкти господарювання: Витрати: Сплата земельного податку за запропонованими ставками. Сумарні витрати, грн:

 

Наповнення сільського бюджету, збереження суб’єктів господарювання та робочих місць

Альтернатива 3

Держава: Максимальні надходження коштів до місцевого бюджету. Спрямування надлишків на соціально-економічний розвиток територій. 

Громадяни: Вирішення більшої кількості соціальних проблем села за рахунок значного зростання дохідної частини сільського бюджету

Суб’єкти господарювання: Відсутні

 

Держава:

Витрати, пов'язані з підготовкою регуляторного акту та його оприлюдненням в друкованих ЗМІ 

Громадяни: Надмірне податкове навантаження. 

Суб’єкти господарювання: Витрати: Надмірне податкове навантаження, яке може спричинити занепад малого бізнесу, який провадить діяльність на території ради.

Надмірне податкове навантаження, зменшення кількості суб’єктів господарювання

Альтернатива 1

Держава:

Відсутні

Громадяни:

Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Суб’єкти господарювання: Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

 

Держава:

Відсутні

Громадяни:

 Відсутні

Суб’єкти господарювання: Витрати.

 

Зменшення надходжень до сільського бюджету, підвищення соціальної напруги за причини погіршення якості життя членів громади

 

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи /причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

Цілі прийняття проекту рішення «Про встановлення  ставок земельного податку та розмір орендної плати на 2019 рік по Ковалівській сільській раді» будуть досягнуті майже у повній мірі. До сільського  бюджету надійдуть додаткові кошти від сплати земельного податку та орендної плати, а податкове навантаження для платників не буде надмірним. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів сільської ради і платників податку.

Зміни до чинного законодавства:

-  Податкового кодексу України;

-  Бюджетного кодексу України;

-  Земельного кодексу України;

-  та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

 

Альтернатива 3

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету. Балансу інтересів досягнути неможливо.
 

Зміни до чинного законодавства:

- Податкового кодексу України;

-  Бюджетного кодексу України;

-  Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Виникнення податкового боргу про причині не сплати місцевих податків та зборів.

 

Альтернатива 1

У разі неприйняття регуляторного акту, земельний податок справлятиметься  із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування земельного податку, що не сприятиме наповненню сільського бюджету в можливих обсягах.  Вказана альтернатива є неприйнятною.

Виникнення податкового боргу про причині не сплати місцевих податків та зборів.

Зміни до чинного законодавства:

- Податкового кодексу України;

- Бюджетного кодексу України;

-  Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

 

 

5. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

 Запропоновані механізми регуляторного акту, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території Ковалівської  сільської  ради, аналітичних показниківСватівського відділення ОДПІГУ ДФС у Луганській області, інформації та  даних наявних у виконавчого комітету Ковалівської сільської  ради, проведених консультацій, нарад та зустрічей, основним механізмом, яке забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованих ставок земельного податку та розмір орендної плати за землю на 2019 рік.

 Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акту: 

Розробка проекту рішення Ковалівської  сільської  ради «Про встановлення  ставок земельного податку та розмір  орендної плати на 2019 к по Ковалівській сільській раді»  та АРВ до нього.

Проведення консультацій з суб'єктами господарювання.

Оприлюднення проекту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.

Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.

Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії сільської ради.

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення

 

6. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту 

Запропонований термін дії акту:

Один рік.

Обґрунтування запропонованого терміну дії акту:

У разі, якщо сільська рада у термін до 15 липня не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів на наступний рік, у нашому випадку  це земельний податок та орендна плата за землю, яка справляється, виходячи з норм цього Кодексу, із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю (підпункт 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 ПКУ, абзац 2 частина 5 розділу XIX Прикінцеві положення ПКУ).

Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексів України, органи місцевого самоврядування мають щорічно переглядати розміри ставок місцевих податків та зборів, що справляються в установленому ПКУ порядку. Відповідні ставки будуть діяти лише протягом року, на який прийняті.

 

  1. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

  1. Розмір надходжень до сільського бюджету, пов’язаних з дією акта збільшиться – оціночно становитиме 550,000 тис. грн.;
  2. Кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб (платників земельного податку), на яких поширюватиметься дія запропонованого регуляторного акту: малі підприємства – 4, фізичні особи – підприємці – 3; фізичні особи – 424 осіб. Пільги-135 осіб.
  3. Розмір коштів що витрачається суб’єктами підприємницької діяльності на виконання вимог регулювання – оціночно складає –350 000грн разом
  4. Рівень поінформованості платників  податку з основних положень регуляторного акту – високий. Цей рівень забезпечується опублікуванням регуляторного акта на сайті районної ради та ознайомлення з положеннями цього акта всіх суб’єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб при зверненні до сільської ради, а також шлях публікацій відповідних повідомлень про підготовку та прийняття регуляторних актів в районній газеті «Новини Сватівщини» (кількість підписантів – 40 осіб – громада села ковалівської територіальної громади)

 

  1. Визначення заходів за допомогою яких здійснюється відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Відстеження  результативності  рішення  Ковалівської сільської ради здійснюватиметься у  відповідністі до статті 10 Закону України "Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

            До набрання чинності регуляторним актом було здійснено базове відстеження результативності дії акта.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Шляхом аналізу статистичних даних, наданих Сватівським відділенням Державної фіскальної служби, щодо надходжень  зазначених податків та кількості платників податку, також з метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей, повторне відстеження результативності дії акта буде здійснено за три місяці до дня закінчення визначено строку.

 

Секретар                                                                                 М.О.Гнесь

                                                                                             

 

 

 

 

 

 


04.02.2019,15:36 | Оголошення Преображенської сільської ради про відбір виконавців земельних торгів з продажу права оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення
29.01.2019,10:33 | Поіменне голосування 33 сесії Гончарівської сільської ради
24.01.2019,14:24 | Рішення про Гончарівський сільський бюджет на 2019 рік
08.01.2019,10:10 | Рішення про Ковалівський сільський бюджет на 2019 рік
02.01.2019,10:07 | Поіменне голосування сесії та виконкому Мілуватської сільської ради
22.12.2018,13:44 | Рішення про Містківський сільський бюджет на 2019 рік
22.12.2018,13:16 | План регуляторної діяльності Стельмахівської сільської ради на 2019 рік
20.12.2018,08:55 | План регуляторної діяльності Оборотнівської сільської ради на 2019 рік
18.12.2018,10:30 | План регуляторної діяльності Травнівської сільської ради на 2019 рік
18.12.2018,08:28 | План регуляторної діяльності Ковалівської сільської ради на 2019 рік
17.12.2018,15:25 | План регуляторної діяльності Верхньодуванської сільської ради на 2019 рік
14.12.2018,13:45 | План регуляторної діяльності Преображенської сільської ради на 2019 рік
13.12.2018,15:59 | План регуляторної діяльності Куземівської сільської ради на 2019 рік
12.12.2018,16:55 | План регуляторної діяльності Петрівської сільської ради на 2019 рік
10.12.2018,16:52 | План регуляторної діяльності Містківської сільської ради на 2019 рік

|| Наступна сторінка
Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Сватівська районна державна адміністрація
92600, Україна, м. Сватово, пл.Радянська, 25
Тел. (06471) 3-36-45, факс 3-20-94
Веб-сайт: http://svt.loga.gov.ua
E-mail: rga@svt.lg.ukrtel.net
У разі використання матеріалів сайту посилання на old.svt.loga.gov.ua є обов'язковим.
Відповідальний за розміщення інформації: Сватівська РДА